Ziekte of arbeidsongeschiktheid


Het is misschien niet iets waar u direct aan denkt. Maar wat betekent ziekte voor uw pensioen? En wat zijn de gevolgen voor uw pensioen als u vervolgens arbeidsongeschikt raakt? Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer heeft op dit gebied veel geregeld in de pensioenregeling.