Uw pensioen meenemen


Heeft u een pensioen opgebouwd bij uw vorige werkgever? U kunt dit meenemen naar Pensioenfonds Rail & OV. Dit noemen we waardeoverdracht. Een waardeoverdracht is niet verplicht. Uw pensioen kunt u ook laten staan bij het andere fonds. Wilt u het pensioen wel meenemen? Vraag een waardeoverdracht aan bij ons aan. Dit kan zolang u actief deelneemt in onze regeling. 


Een waardeoverdracht aanvragen

U vraagt een waardeoverdracht aan met het aanvraagformulier. Vul het formulier in en zet uw handtekening op het formulier. Stuur daarna het formulier per post of per e-mail terug. Op het formulier is ruimte voor één vorige pensioenuitvoerder. Heeft u er meer? Dan kunt u meerdere formulieren gebruiken. Een totaal overzicht van al uw vorig opgebouwd pensioen vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl. U logt daarop in met uw DigiD.


Overwegen om wel of niet mee te nemen

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de verschillende onderdelen van de pensioenregeling. Wij kunnen niet besluiten of waardeoverdracht interessant is voor u. We adviseren u om de regeling van Rail & OV en uw vorige pensioenregeling met elkaar te vergelijken. Gebruik hiervoor de pensioenvergelijker en keuzehulp waardeoverdracht. Deze helpt u bij het maken van uw keuze. Houd er wel rekening mee dat een waardeoverdracht een aantal maanden kan duren. Er zijn namelijk meerdere partijen bij betrokken.


Belang van de financiële situatie op uw keuze

Als een pensioenuitvoerder niet voldoende geld in kas heeft om alle pensioenen te kunnen uitbetalen, is er sprake van onderdekking. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100%, dan verbiedt De Nederlandsche Bank (DNB) de waardeoverdracht. Maar u blijft er wel recht op hebben! Op het moment dat er weer voldoende geld in kas is, is er sprake van bovendekking en is waardeoverdracht weer mogelijk. De pensioenuitvoerders gaan dan automatisch weer voor u aan de slag. 


Geen actie nodig bij kleine pensioenen

Heeft u een pensioen opgebouwd dat lager is dan de wettelijke afkoopgrens? Uw oude pensioenuitvoerder draagt dit dan automatisch aan ons over. Hier hoeft u niks voor te doen. De wettelijke afkoopgrens is € 592,51 bruto per jaar in 2024. Op Mijnpensioenoverzicht.nl of op uw meest recente pensioenoverzicht ziet u of uw pensioen lager is dan dit bedrag. Vraagt u zich af waarom een klein pensioen wordt overgedragen en niet aan u wordt uitbetaald (afkopen)? Kleine pensioenen mogen voor de pensioendatum niet afgekocht worden. Dit staat in de Wet waardeoverdracht klein pensioen. U leest hier meer over deze wet.