Copyright


De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren (anders dan via het downloaden van onze website), verveelvoudigen of verspreiden van software op welke wijze dan ook is uitdrukkelijk verboden.