Verantwoordingsorgaan 

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Het gaat hierbij vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. De mening van het verantwoordingsorgaan hierover wordt vastgelegd in het jaarverslag: zo kunt u dus precies nagaan hoe het orgaan de prestaties van uw bestuur beoordeelt en wat het eventueel anders zou willen zien. Het verantwoordingsorgaan komt zo’n acht keer per jaar bijeen. 

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Dit jaar vinden de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer plaats. Meer informatie hierover vind je hier. Tot die tijd bestaat het verantwoordingsorgaan uit een vertegenwoordiging van SPOV en een vertegenwoordiging van het Spoorwegpensioenfonds. Namens de werknemers zijn dat:

 • Mevrouw Diona Kolen (SPOV)
 • De heer Jack d'Hooghe (SPOV)
 • De heer Harry Wind (SPOV)
 • De heer Kees Monshouwer (SPF)
 • De heer Henk van der Meijden (SPF)
 • De heer Harrie Schutten (SPF)

Namens de gepensioneerden zitten de volgende leden in het verantwoordingsorgaan:

 • De heer Henk de Vries (SPOV)
 • De heer Vincent Klok (SPOV)
 • De heer Dirk van Setten (SPOV)
 • De heer Rob Derksen (SPF)
 • De heer Jan Sletterink (SPF)
 • De heer Wim van Dijk (SPF)

En tot slot worden de werkgevers door de volgende leden vertegenwoordigd:

 • De heer Ferry van Ark (SPOV)
 • Mevrouw Willemien Rocha (SPF)
 • De heer Otto Meerwijk (SPF)
 • De heer Luc Boon (SPF)

Stel uw vraag aan het verantwoordingsorgaan

Heeft u een vraag voor ons of wilt u meer weten over wat het verantwoordingsorgaan doet? Stuurt u dan een e-mail naar verantwoordingsorgaan@railov.nl. U kunt binnen 5 werkdagen een reactie van ons verwachten.