Verantwoordingsorgaan


Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Het gaat vooral om de vraag of het bestuur bij het beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. De mening van het verantwoordingsorgaan hierover wordt vastgelegd in het jaarverslag: zo kunt u dus precies nagaan hoe het orgaan de prestaties van uw bestuur beoordeelt en wat het anders zou willen zien. Het verantwoordingsorgaan komt zo’n acht keer per jaar bijeen. 

Bekijk hier de video over het verantwoordingsorgaan


VO-actueel

> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (aug 2023)
> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (mei 2023)
> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (feb 2023)
> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (dec 2022)
> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (sept 2022)
> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (juni 2022)
> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (mrt 2022)
> Lees hier het bericht van het verantwoordingsorgaan 'VO-actueel' (dec 2021)


Samenstelling verantwoordingsorgaan 

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit: 
> zes leden gekozen door werknemers
> zes leden gekozen door gepensioneerden
> vijf leden voorgedragen door werkgevers. 


Stel uw vraag aan het verantwoordingsorgaan

Heeft u een vraag voor ons of wilt u meer weten over wat het verantwoordingsorgaan doet? Stuurt u dan een e-mail naar verantwoordingsorgaan@railov.nl. U kunt binnen 5 werkdagen een reactie van ons verwachten. 

Maak kennis met de leden van het verantwoordingsorgaan