Verantwoordingsorgaan


Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Het gaat vooral om de vraag of het bestuur bij het beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. De mening van het verantwoordingsorgaan hierover wordt vastgelegd in het jaarverslag: zo kunt u dus precies nagaan hoe het orgaan de prestaties van uw bestuur beoordeelt en wat het anders zou willen zien. Het verantwoordingsorgaan komt zo’n acht keer per jaar bijeen. 

Er zijn tussen 7 en 27 oktober verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Op deze pagina leest u meer over deze verkiezingen.

Bekijk hier de video over het verantwoordingsorgaan

Maak kennis met de leden van het verantwoordingsorgaan