Regelingen voor vervroegde pensionering en RVU’s


De regeling voor vervroegde uittreding (RVU) wordt door de werkgever zelf uitgevoerd. Door de werkgever toegezegde bedragen worden niet door het pensioenfonds uitgekeerd maar via de werkgever. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Rail & OV keert niet de RVU aan u uit. De RVU-regeling is een arbeidsvoorwaarde van, of een individuele afspraak met uw werkgever. Uw werkgever zorgt voor de uitbetaling hiervan. Voor vragen of informatie over de RVU heeft u de werkgever nodig.

In de pensioenplanner ziet u de RVU niet terug. De pensioenplanner laat alleen uw pensioen en AOW zien. Andere inkomsten (zoals een RVU, lijfrente of andere pensioenen) ziet u niet terug in de pensioenplanner. Als u andere inkomsten heeft, let dan goed op waarop u de loonheffingskorting toepast. De pensioenplanner laat bij volledige pensionering nettobedragen zien inclusief de loonheffingskorting. U mag de loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen.

U hoeft het pensioen niet in te laten gaan. U kiest zelf het moment waarop u het pensioen in laat gaan. Houd er wel rekening mee dat het recht op een Anw-compensatie komt te vervallen als u met ontslag gaat en het pensioen dan niet gelijk in laat gaan.

Let op: Het pensioen gaat altijd in op de eerste van de maand. Tot die tijd is het een voorwaarden dat u actief deelnemer bent. Zo houdt u ook recht op een Anw-hiaatcompensatie.

Zolang uw pensioen nog niet is ingegaan, kunt u de aanvraag nog veranderen. Wilt u gemaakte keuzes veranderen? Stuur dan een nieuw formulier in met de juiste keuzes. Wilt u uw aanvraag intrekken? Stuur ons dan een brief met uw handtekening waarin u aangeeft dat u uw aanvraag wilt intrekken. Dat mag per post of per e-mail.

Let op: is uw pensioen al ingegaan? Dan kunt u de keuzes niet meer veranderen.

Onderweg met Theo

Lees hier het verhaal van Theo van de Wiel, werkzaam als machinist bij NS. Theo van de Wiel

"Vanaf januari ga ik via deeltijdpensioen wat minder werken. En over goed twee jaar, ik ben dan 64, wil ik gebruik maken van de RVU-regeling en helemaal stoppen."