Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2024


Het Verantwoordingsorgaan zoekt nieuwe leden!

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV) wil een verantwoordingsorgaan (VO) waar alle deelnemers en gepensioneerden zich in kunnen herkennen. Denk je graag mee over de uitvoering van de pensioenregeling? En vind je het leuk om met andere deelnemers hier een bijdrage aan te leveren? Stel je dan verkiesbaar eind 2023 voor het verantwoordingsorgaan! De verkiezingen vinden plaats in het najaar van 2024.


Wat doen wij?

Het VO houdt toezicht op het bestuur van Rail & OV. Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarin heeft het VO ook adviesrecht. Achteraf beoordeelt het VO jaarlijks of het bestuur goed heeft gehandeld. De resultaten hiervan publiceert het VO in het jaarverslag. Verder houdt het VO zich ook bezig met de komst van de nieuwe pensioenregeling en met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB).


Wat ga jij doen?

Als lid van het VO kom je ongeveer 8 keer per jaar bijeen met de andere leden. We verwachten dat je minimaal 2 dagen in de maand beschikbaar bent.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Voorbereiden (inlezen) voor de vergaderingen;
 • Bijwonen en deelnemen aan de vergaderingen;
 • Deelnemen aan subcommissies van het verantwoordingsorgaan;
 • Volgen van cursussen en opleidingen.


Wie zoeken wij?

Als lid van het VO heb je een belangrijke taak binnen het pensioenfonds. Daarom vragen wij van jou de volgende competenties, waarbij diversiteit hoog in het vaandel staat:

 • Het vermogen om voorstellen van het bestuur te toetsen en het bestuur van een onderbouwd advies te voorzien.
 • In teamverband taken kunnen uitvoeren.
 • Integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Kan een jaarrekening lezen en begrijpen.
 • Heeft gevoel voor paritaire verhoudingen.
 • Kan zich de hoofdlijnen van de regelingen van Rail & OV snel eigen maken.
 • Kan praktisch en doelgericht handelen.
 • Heeft begrip voor andere meningen en staat open voor andere standpunten.
 • Is in staat tot het maken van een evenwichtige belangenafweging.

Gezien de huidige samenstelling van het VO en het belang dat het VO hecht aan diversiteit worden in het bijzonder jongere medewerkers (tot 45 jaar) en vrouwen uitgenodigd om te reageren.


Stel jezelf kandidaat!

Heb je belangstelling? Houd dan deze pagina in de gaten. Eind 2023 kun je je al kandidaat stellen en in het najaar van 2024 vinden de verkiezingen plaats.


Twijfel je nog?

Bij voldoende belangstelling organiseren we een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst kan je vragen stellen en kennismaken met de huidige VO-leden. Datum en locatie maken we hier bekend. Geïnteresseerd? Mail naar: verantwoordingsorgaan@railov.nl.


Contact

Meer informatie vind je op de pagina van het verantwoordingsorgaan. Of neem hiervoor contact op met de huidige VO-leden. Heb je vragen over de verkiezingen of het verantwoordingsorgaan? Stuur dan een e-mail naar: verantwoordingsorgaan@railov.nl.

Deze pagina kan nog veranderen omdat het verkiezingsreglement en profiel nog niet definitief zijn vastgesteld. Laatste update: 12 juni 2023.