Welkom bij Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer

Wij zijn per 1 april 2020 ontstaan na een fusie tussen Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer.
Op deze nieuwe website vindt u informatie over het nieuwe fonds.

Over Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is het niet verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak Spoorwegen en Openbaar Vervoer. We voorzien in een pensioen voor (voormalige) werknemers en gepensioneerden van bij ons aangesloten ondernemingen.

Over ons pensioenfonds