Welkom bij Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer

Meer

Over Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is het niet verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak Spoorwegen en Openbaar Vervoer. We voorzien in een pensioen voor (voormalige) werknemers en gepensioneerden van bij ons aangesloten ondernemingen.

Over ons pensioenfonds