Dinsdagavond 30 mei vindt er onderhoud plaats aan Mijn Rail & OV. Mogelijk kunt u tijdens de werkzaamheden even niet inloggen. Onze excuses voor het ongemak.

Kan ik mijn pensioen meenemen?

Heeft u een pensioen opgebouwd bij uw vorige werkgever? Dan kunt u dit meenemen naar Rail & OV. Dit noemen we waardeoverdracht. U bent het niet verplicht en u kunt uw pensioenaanspraken uiteraard laten staan bij het andere fonds. Wilt u het meenemen? U kunt bij ons een verzoek tot waardeoverdracht indienen zolang u actief deelneemt in onze regeling. 

Hoe vraagt u een waardeoverdracht aan?

U begint met dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend naar ons op te sturen. Dit mag per post of per e-mail. Op het formulier is ruimte voor één vorige pensioenuitvoerder. Heeft u er meer? Dan kunt u meerdere formulieren gebruiken. Een totaal overzicht van al uw vorig opgebouwd pensioen vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl. U logt daarop in met uw DigiD.

Wanneer is waardeoverdracht een goed idee?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de verschillende onderdelen van de pensioenregeling. Wij kunnen niet bepalen of waardeoverdracht interessant is voor u. We adviseren u om de regeling van Rail & OV en uw vorige pensioenregeling met elkaar te vergelijken. Hiervoor kunt u de pensioenvergelijker en/of keuzehulp waardeoverdracht gebruiken. Deze helpt u bij het maken van uw keuze. Houd er wel rekening mee dat een waardeoverdracht een jaar in beslag kan nemen: dit moet immers zorgvuldig gebeuren.

Heeft de financiële situatie van een pensioenfonds invloed op uw keuze?

Jazeker. Als een pensioenuitvoerder niet voldoende geld in kas heeft om alle pensioenen te kunnen uitbetalen, is er sprake van onderdekking. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100%, dan verbiedt De Nederlandsche Bank (DNB) de waardeoverdracht. Maar u blijft er wel recht op hebben! Op het moment dat er weer voldoende geld in kas is, is er sprake van bovendekking en is waardeoverdracht weer mogelijk. De pensioenuitvoerders nemen dan automatisch uw verzoek weer in behandeling. 

Wanneer hoeft u niks te doen?

Heeft u een pensioen opgebouwd dat lager is dan de wettelijke afkoopgrens? Dan wordt dit automatisch door uw oude pensioenuitvoerder overgedragen naar ons. Hier hoeft u niks voor te doen. Tussen april 2021 en juni 2023 worden de kleine pensioenen overgedragen. Wij informeren u als uw pensioen is overgedragen.

De wettelijke grens voor afkoop is in 2023 € 594,89 bruto per jaar. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl of op uw meest recente pensioenoverzicht ziet u of uw pensioen lager is dan dit bedrag. Hogere bedragen mogen wij nooit afkopen.