Uw pensioen verbeteren


Heeft u weleens in de pensioenplanner gekeken of u later goed kunt leven van uw pensioen? Is dit niet het geval? Dan zijn er mogelijkheden om uw pensioen te verbeteren bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. We vertellen u graag hoe.


Zelf pensioen bijsparen

Bent u in dienst bij een aangesloten werkgever en bouwt u actief pensioen bij ons op? Dan kunt u extra ouderdoms- en partnerpensioen bijsparen. Dit noemen wij pensioeninkoop. Elk jaar bouwt u over uw salaris een percentage pensioen op. Dit percentage noemen we het opbouwpercentage. De belastingwetgeving zegt dat dit maximaal 1,875% mag zijn. De regeling van Rail & OV kent verschillende opbouwvarianten. Welke variant voor u geldt, hangt af van uw werkgever. Hier vindt u een tabel waarin u leest welke regeling met welk opbouwpercentage bij uw werkgever van toepassing is.

Let op: met ingang van 1 januari 2024 heeft u in regeling A en D het maximale opbouwpercentage van 1,875%. In regeling C kunt u het verschil tussen de opbouw die u heeft en wat de Belastingdienst maximaal toestaat zelf inkopen in de pensioenregeling. U kiest zelf hoeveel u wilt sparen. Wilt u het ieder jaar doen? Dat kan, maar het hoeft niet.

Karin Wong (medewerker van ProRail) spaart ook bij. Lees hier haar verhaal.


Extra ouderdoms- en partnerpensioen

U krijgt extra ouderdoms- en partnerpensioen. De premie hiervoor is afhankelijk van uw leeftijd en uw salaris.

Nadat we de volledige premie hebben ontvangen wordt het extra ouderdoms- en partnerpensioen op dezelfde manier behandeld als het pensioen dat u via de werkgever opbouwt. U ziet het extra ouderdoms- en partnerpensioen niet apart terug in uw pensioenoverzicht.


Pensioeninkoop regelen

  1. Vraag tussen 15 maart en 1 december een offerte aan*. Stuur hiervoor dit formulier ingevuld naar pensioen@railov.nl.
  2. Binnen twee weken sturen wij u een offerte.
  3. In de offerte leest u hoeveel extra ouderdoms- en partnerpensioen u kunt inkopen en hoeveel premie dit kost.
  4. Gaat u niet akkoord met de offerte? Geef op de akkoordverklaring aan dat u niet akkoord gaat en stuur deze per e-mail naar ons terug.
  5. Gaat u wel akkoord met de offerte? Geef op de akkoordverklaring aan dat u akkoord gaat en stuur deze per e-mail naar ons terug.
  6. Binnen één week ontvangt u een ontvangstbevestiging dat u akkoord bent gegaan.
  7. U regelt zelf met de werkgever de betaling van de premie voor deze inkoop. U kunt gebruik maken van Formulier B die mee wordt gestuurd met de offerte.
  8. Hebben wij de totale premie van het hele jaar ontvangen? Dan krijgt u van ons een brief met een bevestiging van de extra ingekochte pensioenaanspraken.

*In de eerste maanden van het jaar zijn wij nog in afwachting van de eerste salarisgegevens van het nieuwe jaar. Deze gegevens hebben wij nodig voor het maken van een offerte. Werkgevers leveren deze gegevens vaak eind februari of begin maart aan. Stuur ons daarom pas na 15 maart een aanvraag. Na 1 december kunnen wij geen offertes meer maken. De volledige betaling van de koopsom of premie moet namelijk voor 31 december van dat jaar door ons ontvangen zijn.


Pensioentekorten van vorige werkgevers compenseren

U kunt nu nog tekorten die zijn ontstaan bij eerdere werkgevers inkopen in de pensioenregeling. De Belastingdienst heeft hiervoor regels opgesteld om dit te berekenen. Voorwaarde is dat het pensioen van de vorige werkgever is overgedragen naar Rail & OV. Daarnaast is in het reglement bepaald dat deze vorm van inkoop alleen is toegestaan in de eerste twee jaar nadat u deelnemer bent geworden aan onze pensioenregeling. Deze mogelijkheid komt te vervallen bij overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Bent u minder dan twee jaar deelnemer en is het pensioen van uw vorige werkgever overgedragen? Stuur ons een mail met een aanvraag voor inkopen van pensioen van vorige werkgevers. Vermeld in de e-mail uw klantnummer.

Wilt u pensioen van een vorige werkgever overdragen? Lees hier meer over waardeoverdracht naar Rail & OV .


Uw pensioen vrijwillig voortzetten

Bent u geen deelnemer meer maar wilt u toch uw pensioen voortzetten bij Rail & OV? Lees hier meer over vrijwillig voortzetten van uw pensioen.