Aansluiten bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer


De sector rail en openbaar vervoer is hecht, heeft een eigen identiteit, en kent in de pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is aan het fonds om die regeling verantwoord uit te voeren vanuit het uitgangspunt ‘van, voor en door de sector’. We weten dan ook precies voor wie we het doen. Voor u en uw werknemers.


Aansluiting bij het pensioenfonds

Uw organisatie is in hoofdzaak en op directe wijze werkzaam in de bedrijfstak Rail & Openbaar Vervoer. In onze statuten en uitvoeringsreglement leest u onze exacte voorwaarden. Verder is het goed te weten dat de pensioenregeling bij toetreding tot ons fonds voor al uw werknemers geldt.


Aanvraag tot aansluiting indienen

Vul het aanvraagformulier in, ondertekent het en mail het naar _Werkgevers@railov.nl. In het formulier staan vragen zoals:

  • Wat zijn uw argumenten voor toetreding?
  • Kunt u een korte omschrijving van de (historie) van uw organisatie geven?
  • Wat zijn uw toekomstplannen?
  • Wat is het aantal werknemers en de te verwachten groei?
  • Volgt u een cao of eigen arbeidsvoorwaarden?
  • Bent u lid van een werkgeversvereniging?

Stuur ook de volgende documenten mee met het aanvraagformulier:

  • een verklaring of rapport waarin duidelijk staat dat u niet valt onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds dan wel/ een kopie van een besluit tot vrijstelling van deze verplichtstelling
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten waarin de statutaire omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten is opgenomen


Proces van beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van Rail & OV. De doorlooptijd van de aanvraag bedraagt gemiddeld twee maanden. Bij een positieve beoordeling ontvangt u de toetredingsovereenkomst. Het uitvoeringsreglement kunt u downloaden van deze website.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon. U vindt de gegevens hier.