Kan mijn onderneming zich bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer aansluiten?

De sector rail en openbaar vervoer is hecht, heeft een eigen identiteit, en kent in de pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is aan het fonds om die regeling verantwoord uit te voeren vanuit het uitgangspunt ‘van, voor en door de sector’. We weten dan ook precies voor wie we het doen. Voor u en uw werknemers.


Wanneer kunt u zich aansluiten?

Hiervoor moet uw onderneming werkzaam zijn in de spoorsector en haar spooractiviteit(en) in hoofdzaak en op directe wijze verrichten of uw onderneming moet aangesloten zijn bij de CAO Openbaar Vervoer. In onze statuten leest u onze exacte voorwaarden. Verder is het goed te weten dat de pensioenregeling bij toetreding tot ons fonds voor al uw werknemers geldt.

Hoe dient u een verzoek tot aansluiting in?

Vul het aanvraagformulier in en mail het naar _Werkgevers@railov.nl. In het formulier staan vragen als:

  • Wat zijn uw argumenten voor toetreding?
  • Kunt u een korte omschrijving van de (historie) van uw onderneming geven?
  • Wat zijn uw toekomstplannen?
  • Wat is het aantal werknemers en de eventueel te verwachten groei?
  • Volgt u een cao of eigen arbeidsvoorwaarden?
  • Stuurt u een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel of anders een oprichtingsakte mee met de statutaire omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten?

Daarnaast verzoeken wij u ons te informeren over:

  • al dan niet bestaan van een lidmaatschap van een werkgeversvereniging
  • een eventuele verplichtstelling / ontheffing bij een bedrijfstakpensioenfonds

Hoe gaat de beoordeling?

Uw verzoek wordt beoordeeld door het bestuur van Rail & OV. De doorlooptijd van het aansluitverzoek bedraagt gemiddeld twee maanden. Bij een positief besluit ontvangt u de toetredingsovereenkomst en het uitvoeringsreglement.