Dinsdagavond 30 mei vindt er onderhoud plaats aan Mijn Rail & OV. Mogelijk kunt u tijdens de werkzaamheden even niet inloggen. Onze excuses voor het ongemak.

Kan mijn onderneming zich bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer aansluiten?

De sector rail en openbaar vervoer is hecht, heeft een eigen identiteit, en kent in de pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is aan het fonds om die regeling verantwoord uit te voeren vanuit het uitgangspunt ‘van, voor en door de sector’. We weten dan ook precies voor wie we het doen. Voor u en uw werknemers.

Wanneer kunt u zich aansluiten?

Hiervoor moet uw onderneming in hoofdzaak en op directe wijze werkzaam zijn in de bedrijfstak Rail & Openbaar Vervoer. In onze statuten en uitvoeringsreglement leest u onze exacte voorwaarden. Verder is het goed te weten dat de pensioenregeling bij toetreding tot ons fonds voor al uw werknemers geldt.

Hoe dient u een verzoek tot aansluiting in?

Vul het aanvraagformulier in, ondertekent het en mail het naar _Werkgevers@railov.nl. In het formulier staan vragen zoals:

  • Wat zijn uw argumenten voor toetreding?
  • Kunt u een korte omschrijving van de (historie) van uw onderneming geven?
  • Wat zijn uw toekomstplannen?
  • Wat is het aantal werknemers en de eventueel te verwachten groei?
  • Volgt u een cao of eigen arbeidsvoorwaarden?
  • Bent u lid van een werkgeversvereniging?

Daarnaast verzoeken wij u om met het aanvraagformulier de volgende documenten mee te sturen:

  • een verklaring of rapport waaruit blijkt dat u niet valt onder een eventuele verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds dan wel/ een kopie van een besluit tot vrijstelling van deze verplichtstelling
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten waarin de statutaire omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten is opgenomen

Hoe gaat de beoordeling?

Uw verzoek wordt beoordeeld door het bestuur van Rail & OV. De doorlooptijd van het aansluitverzoek bedraagt gemiddeld twee maanden. Bij een positief besluit ontvangt u de toetredingsovereenkomst. Het uitvoeringsreglement kunt u downloaden van deze website.

Meer Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon. U vindt de gegevens hier.