Pensioengegevens aanleveren

Het is van belang dat u de pensioengegevens maandelijks aanlevert. Alleen dan kunnen wij uw medewerkers periodiek informeren over hun pensioenrechten. Welke gegevens hebben wij voor de pensioenopbouw nodig, hoe levert u ze aan, en wat gebeurt er als u in gebreke blijft? U leest dit hieronder.


Werkwijze om de werknemersgegevens aan te leveren

Dit kan uitsluitend volgens het door het fonds vastgestelde format. Heeft u hulp nodig bij het aanleveren van de gegevens? Dan helpen wij u graag. 


Gegevens uitwisselen

Voor het veilig uitwisselen van bestanden tussen uw organisatie en Rail & OV kunt u gebruik maken van het programma mSafe. In dit document leest u meer over mSafe.

Maakt u gebruik van een “eigen” programma om bestanden veilig met Rail & OV uit te wisselen dan kunt u dat uiteraard blijven gebruiken.


Belang van de jaarlijkse Verklaring over de gegevenslevering

Werkgevers verklaren jaarlijks dat de geleverde gegevens over het voorgaande kalenderjaar correct en volledig zijn geweest. Dit doet u door het formulier 'Verklaring over de gegevenslevering' in te vullen en deze vóór 1 maart naar ons terug te sturen. Vervolgens stellen wij een eindafrekening over de premie van het vorige jaar vast.

Wat als u de Verklaring niet op tijd verstuurt?

Dan krijgt u een boete opgelegd. Deze bedraagt 1% per maand over de definitief vastgestelde premie die wij nog van u krijgen over het afgelopen kalenderjaar. De boete wordt berekend vanaf 1 maart en afgerond op hele maanden tot en met de maand waarin wij de Verklaring over de gegevenslevering ontvangen. De boete is gemaximeerd op € 2.500 of een door het bestuur nader vast te stellen bedrag. In het uitvoeringsreglement leest u overigens meer over de verhouding tussen werkgevers en Rail & OV.


Proces bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Tijdens ziekte van uw medewerkers hebt u een doorbetalingsverplichting. Op basis van loondoorbetalingsperiode wordt pensioenopbouw  gegeven. Vloeit uit deze ziekte een recht op een WIA uitkering voort? Stuur ons dan een kopie van de eerste beslissing van het UWV. 


Proces bij overlijden

Bij overlijden van uw medewerker hoeft u niets te doen: wij krijgen dit namelijk automatisch van uw gemeente (basisregistratie personen) door. Hierna nemen wij schriftelijk contact op met de nabestaanden.