Vanaf woensdagmiddag 25 november t/m 4 december vindt er onderhoud plaats aan MijnSPOV. U kunt in deze periode geen gebruik maken van MijnSPOV en de SPOV pensioenplanner. Onze excuses voor het ongemak.

Hoe lever ik de pensioengegevens aan?

Voor de administratie van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is het van belang dat u de pensioengegevens maandelijks aanlevert. Alleen dan kunnen wij uw medewerkers periodiek informeren over hun pensioenrechten. Welke gegevens hebben wij voor de pensioenopbouw nodig, hoe levert u ze aan, en wat gebeurt er als u in gebreke blijft?


Hoe levert u de werknemersgegevens aan?

Dit kan uitsluitend volgens het door de beheerder van het fonds, SPF Beheer BV, vastgestelde format. Heeft u hulp nodig bij het aanleveren van de gegevens? Dan helpen wij u graag. 

Gegevens uitwisselen

Gegevens uitwisselen doen we door middel van mSafe. In dit document leest u daar meer over.

Waarom is een jaarlijkse Verklaring over de gegevenslevering van belang?

Werkgevers met Regeling SPF variant A of variant C verklaren jaarlijks dat de geleverde gegevens over het voorgaande kalenderjaar correct en volledig zijn geweest. Dit doet u door het formulier 'Verklaring over de gegevenslevering' in te vullen dat u aan het einde van ieder kalenderjaar ontvangt. Vóór 1 maart moet u deze verklaring naar ons terugsturen.

Werkgevers met Regeling SPOV leveren jaarlijks voor 1 april een accountsverklaring aan bij het pensioenfonds waaruit de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens blijkt. De kosten voor deze accountantsverklaring zijn voor rekening van de werkgever.

Vervolgens stellen wij een eindafrekening over de premie van het vorige jaar vast.

Wat als u de Verklaring over de gegevenslevering niet op tijd verstuurt?

Dan krijgt u een boete opgelegd. Deze bedraagt 1% per maand over de definitief vastgestelde verschuldigde premie over het afgelopen kalenderjaar. De boete wordt berekend vanaf 1 maart en afgerond op hele maanden tot en met de maand waarin wij de Verklaring over de gegevenslevering ontvangen. De boete is gemaximeerd op € 2.500 of een door het bestuur nader vast te stellen bedrag. In het uitvoeringsreglement leest u overigens meer over de verhouding tussen werkgevers en Rail & OV.

Wat gebeurt er bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Tijdens ziekte van uw medewerkers hebt u een doorbetalingsverplichting. Op basis van loondoorbetalingsperiode wordt pensioenopbouw  gegeven. Vloeit uit deze ziekte een recht op een WIA uitkering voort? Stuur ons dan een kopie van de eerste beslissing van het UWV. 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden van uw medewerker hoeft u niets te doen: wij krijgen dit namelijk automatisch van uw gemeente (basisregistratie personen) door. Hierna nemen wij schriftelijk contact op met de nabestaanden.