Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er bij het fonds gebeurt. Dan hebben we het over zaken als het innen van premies, de administratie van rechten, het vermogensbeheer en risicomanagement, het afleggen van verantwoording en de communicatie met deelnemers en gepensioneerden. De inhoud van de regeling is geen zaak van het bestuur, maar van de sociale partners in de sector.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bestaat uit in totaal vijftien bestuurders, waarvan 4 uitvoerend en 11 niet uitvoerend: 
Het uitvoerende bestuur bestaat uit de volgende vier bestuurders. Zij hebben de dagelijkse leiding van het fonds:

Bestuurder algemeen en voorzitter uitvoerend bestuur:

 • Walter Mutsaers

Bestuurder finance, risk & IT:

 • Sabijn Timmers-Janssen

Bestuurder vermogensbeheer:

 • Bart Oldenkamp

Bestuurder transitie (tijdelijk):

 • Peter-Paul Witte

Het niet uitvoerende bestuur bestaat uit 11 bestuurders waarvan een de onafhankelijk voorzitter van het fonds is. Zij vormen het toezicht binnen het bestuur. De 10 overige niet uitvoerende bestuurders zijn voorgedragen vanuit de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden:

Onafhankelijke voorzitter (tevens niet uitvoerend bestuurder):

 • Gerard Groten

Namens werkgevers:

 • Ronald Klein Wassink
 • Hans Fleer
 • Mathilde Reintjes
 • Fred Kagie
 • Pascal van Gool

Namens werknemers:

 • Peggy Wilson
 • Frans Van Wanrooij
 • Paula Verhoef

Namens gepensioneerden:

 • Huub van den Dungen
 • Rob Elberse


Commissies

Het bestuur kent verschillende commissies, met elk een eigen aandachtsgebied.


Agendacommissie
Bereidt de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de kwaliteit en samenhang van het beleid van het fonds.

Vermogensbeheer & Balanscommissie
Adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Pensioen- en communicatiecommissie
Bereidt strategische besluitvorming voor en adviseert aan het fondsbestuur over de regeling, de uitvoering van het pensioenreglement, toetredingsverzoeken van ondernemingen en de communicatie van het pensioenfonds.

Auditcommissie
Ondersteuning van het niet uitvoerend bestuur en houdt toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het fonds, conform artikel 99 Pensioenwet en artikel 28b Besluit uitvoering Pensioenwet.

Remuneratiecommissie
Ondersteunt het niet uitvoerend bestuur in de toezichthoudende taak ten aanzien van de remuneratie (beloningsbeleid) en adviseert het gehele bestuur over de remuneratie.

Toezichtcommissie
Ondersteunt de niet uitvoerende bestuurders bij de toezichtagenda en de toezicht thema’s van het niet uitvoerend bestuur.