Over Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer


Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is het niet verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak Spoorwegen en Openbaar Vervoer. We voorzien in een pensioen voor (voormalige) werknemers en gepensioneerden van bij ons aangesloten werkgevers. Pensioen is het inkomen dat u ontvangt als u stopt met werken, als u arbeidsongeschikt raakt of voor uw nabestaanden als u overlijdt.