Missie, visie en kernwaarden


De missie, visie en kernwaarden geven richting aan de strategische koers die we als Pensioenfonds Rail & OV de komende jaren varen.

Missie4x

Missie

Pensioenfonds Rail & OV is hét pensioenfonds voor de sectoren Rail en Openbaar Vervoer. We werken samen met de bedrijven en sociale partners aan een duurzaam pensioen. We maken pensioen begrijpelijk en helpen en begeleiden deelnemers op een persoonlijke manier. We zijn een betrokken, betrouwbare en benaderbare partner.

Visie4x

Visie

Wij richten ons primair op onze deelnemers. Zij staan centraal in al onze dienstverlening op het gebied van pensioenen en wat daarmee verbonden is.

In het verlengde daarvan ontzorgen wij ook de werkgevers op het gebied van de pensioenen voor hun werknemers, oud werknemers en pensioengerechtigden.

Wij leveren onze diensten tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Wij maken voor al onze activiteiten bewuste keuzes wat wel/niet zelf te doen.

Strategische-themas4x

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn benaderbaar, betrokken en betrouwbaar. Deze kernwaarden vormen samen met de missie en de visie van Rail & OV het kompas waarmee we als fonds dagelijks invulling geven aan onze dienstverlening.

"We zijn als pensioenfonds van en voor de sector dichtbij en begrijpen de wereld waarin u opereert"