Stem op uw nieuwe verantwoordingsorgaan


Dit kan vanaf 7 oktober tot en met 27 oktober!


U stemt op het VO-lid van de kiesgroep waartoe uzelf behoort

De vertegenwoordigers van deelnemers (werknemers) en van gepensioneerden worden gekozen door de achterban.

Iedere vier jaar organiseert Rail & OV daarom verkiezingen. Van 7 tot en met 27 oktober 2024 vinden die verkiezingen plaats voor het nieuwe VO dat in per 2025 wordt benoemd.

De werknemers en gepensioneerden zijn twee aparte kiesgroepen.

  • Bouwt u op dit moment pensioen op? Dan stemt u op een kandidaat die de werknemers vertegenwoordigt.
  • Geniet u nu van uw pensioen? Dan stemt u op een kandidaat die de gepensioneerden vertegenwoordigt.

Deelnemers die op de peildatum 1 januari 2024 pensioen opbouwen, stemmen op een kandidaat uit de kiesgroep Werknemers. Ontvangt u per 1 januari 2024 pensioen? Dan stemt u op een kandidaat uit de kiesgroep Gepensioneerden.

U kunt niet stemmen als u een wezenpensioen ontvangt of premievrij pensioen heeft.

De vertegenwoordigers van werkgevers worden niet gekozen. Zij worden benoemd op voordracht van de werkgevers.


Wie zijn de kandidaten waarop u kunt stemmen?

Zodra de kandidaten bekend zijn, stellen zij zichzelf aan u voor op deze website.In dit filmpje wordt meer verteld over hoe het pensioenfonds wordt bestuurd. Daarin is ook aandacht voor de rol van het VO.


Het verantwoordingsorgaan kijkt mee met het bestuur en geeft advies.

Het VO bestaat uit zeventien mensen. Zes daarvan vertegenwoordigen de deelnemers die nu pensioen opbouwen. Zes daarvan vertegenwoordigen de gepensioneerden. En vijf daarvan vertegenwoordigen de werkgevers.

Het VO waakt over de pensioenen van meer dan 100.000 collega’s en oud-collega’s bij het spoor en OV. Zij kijken over de schouder van het bestuur mee naar alles wat er speelt rondom uw pensioen. En dat is nogal wat! Denk aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) van het vermogen van Rail & OV. En natuurlijk ook aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Bij bepaalde onderwerpen heeft het VO ook adviesrecht. En achteraf beoordeelt het VO jaarlijks of het bestuur goed heeft gehandeld. De resultaten hiervan publiceert het VO in het jaarverslag.


Wie zitten er nu in het VO?

Klik hier als u wilt zien wie nu in het VO zitten.


Stemmen?

U kunt stemmen vanaf 7 tot en met 27 oktober 2024. U ontvangt eind september de brief met de stemcode.


Wat gebeurt wanneer bij de verkiezingen 2024?

23144 ROV Tijdlijn VO website v2 minder achtergrond


De verkiezingscommissie organiseert de verkiezingen

Er is een verkiezingscommissie die bestaat uit drie leden. Mathilde Reintjes vanuit het bestuur. En Vincent Klok en Rob Derksen vanuit het huidige VO. Zij organiseren de verkiezingen en houden daarbij het verkiezingsreglement scherp in het oog.


Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de verkiezingen of het VO? Stuur dan een e-mail naar: verantwoordingsorgaan@railov.nl.