Klachtenregeling


Wij besteden veel aandacht aan onze dienstverlening. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons dan weten. U kunt ons bellen of mailen. Zo kunnen wij het samen oplossen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.

ROV Infographic KP 850px breed
  • U kunt ons bellen op telefoonnummer 030 232 9160. Of mail ons via klachten@railov.nl. U kunt ons ook een brief sturen naar Rail & OV afdeling Klachten, antwoordnummer 4353, 3500 VE Utrecht.
  • U ontvangt binnen drie werkdagen na ontvangst een ontvangstbevestiging.
  • U ontvangt binnen veertien werkdagen een reactie van de klachtencoördinator. We sturen u een mail/brief of we bellen u.

Uw klacht is een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Bedankt voor de melding en fijn dat we er samen zijn uitgekomen.

Wanneer u het niet eens bent met ons antwoord willen we dat graag van u weten. Dit kan telefonisch, of schriftelijk per mail of brief. Doet u dit binnen zes weken na ons antwoord. We noemen dit ‘in beroep gaan’. Uw beroep stuurt u naar:

Rail & OV afdeling Klachten
Antwoordnummer 4353
3500 VE UTRECHT
klachten@railov.nl

U krijgt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw beroep wordt voorgelegd aan de Commissie Klachtenbehandeling van Pensioenfonds Rail & OV. In de ontvangstbevestiging leest u wanneer u de uitspraak van de Commissie kunt verwachten. Na de behandeling, ontvangt u binnen drie weken hun schriftelijke reactie.

Bent u het niet eens met het antwoord van de Commissie Klachtenbehandeling? U kunt na het doorlopen van deze klachtenprocedure een geschil indienen bij:

  • De Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). U vindt hier de link naar de website van GIP.
  • Of de rechtbank.

Bij een uitspraak van de Commissie Klachtenbehandeling lichten we deze mogelijkheden aan u toe en leggen we aan u uit op welke wijze u dit kunt doen.