Klachtenregeling

Wij besteden veel aandacht aan onze dienstverlening. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Belt u dan met ons. Misschien kunnen wij het samen oplossen. Komen we samen niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.

Hoe kunt u een klacht indienen? U leest het hieronder of in het klachtenreglement Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Hoe stuurt u een klacht in?

  • Stuur ons binnen zes weken een brief of e-mail. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 030-23 29 160.
  • U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • U ontvangt binnen veertien werkdagen een reactie van de klachtencoördinator. We sturen u een brief of we bellen u.

Oneens met ons antwoord?

Stuur binnen 6 weken een reactie naar:

Aan het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
T.a.v. Klachten Rail & OV
Antwoordnummer 4353
3500 VE UTRECHT

of mail naar:
klachten@railov.nl


Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de Pensioen- en communicatiecommissie van het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. De Pensioen- en communicatiecommissie behandelt uw klacht. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen drie weken na de behandeling.

Kan ik ook buiten het pensioenfonds terecht met mijn klacht?

U kunt na het doorlopen van deze klachtenprocedure een beroep doen op de Ombudsman Pensioenen of de rechtbank.

Ombudsman Pensioenen:
Postbus 93560
2509 AN ’s-Gravenhage
tel 070-3499620

Documenten