Klachtenregeling

Wij besteden veel aandacht aan onze dienstverlening. Hebben wij u niet correct behandeld of bent u niet tevreden over onze dienstverlening of wilt u uw ongenoegen aan ons kwijt? Belt u dan met ons. Misschien kunnen wij het samen oplossen. Komen we er niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.
Hoe kunt u een klacht indienen? U leest het hieronder of in het klachtenreglement Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Klachtenregeling

  • Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer, of ontevreden bent over een besluit van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer of over de toepassing van het pensioenreglement.
  • Stuur ons binnen 6 weken een brief of e-mail. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 030-23 29 160 of met ons chatten.
  • U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • U ontvangt binnen 14 werkdagen een reactie van de klachtencoördinator.

Oneens met ons antwoord of als u redenen heeft om af te wijken van het pensioenreglement

Stuur binnen 6 weken een reactie naar: het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

T.a.v. Klachten Rail & OV
Antwoordnummer 4353
3500 VE UTRECHT

of mail naar:
klachten@railov.nl


Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de Pensioen- en communicatiecommissie van het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. De Pensioen- en communicatiecommissie behandelt uw klacht. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen 3 weken na de behandeling.

Kan ik ook buiten het pensioenfonds terecht met mijn klacht?

U kunt na het doorlopen van deze klachtenprocedure een beroep doen op de Ombudsman Pensioenen of de rechtbank.

Ombudsman Pensioenen:
Postbus 93560
2509 AN ’s-Gravenhage
tel 070-3499620

Documenten