Op dit moment kunt u niet inloggen via DigiD om bij MijnSPF/MijnSPOV te komen. Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Uiteraard kunt u nog steeds uw pensioen aanvragen. Bel ons gerust voor het maken van een berekening of andere vragen.

Excuses voor het ongemak.

Klachtenregeling

Wij besteden veel aandacht aan onze dienstverlening. Hebben wij u niet correct behandeld of bent u niet tevreden over onze dienstverlening of wilt u uw ongenoegen aan ons kwijt? Belt u dan met ons. Misschien kunnen wij het samen oplossen. Komen we er niet uit? Dan kunt u bij ons een klacht indienen.
Hoe kunt u een klacht indienen? U leest het hieronder of in het klachtenreglement Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Klachtenregeling

  • Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer, of ontevreden bent over een besluit van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer of over de toepassing van het pensioenreglement.
  • Stuur ons binnen 6 weken een brief of e-mail. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 030-23 29 160 of met ons chatten.
  • U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • U ontvangt binnen 14 werkdagen een reactie van de klachtencoördinator.

Oneens met ons antwoord of als u redenen heeft om af te wijken van het pensioenreglement

Stuur binnen 6 weken een reactie naar: het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

T.a.v. Klachten Rail & OV
Antwoordnummer 4353
3500 VE UTRECHT

of mail naar:
klachten@spfbeheer.nl


Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de Pensioen- en communicatiecommissie van het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. De Pensioen- en communicatiecommissie behandelt uw klacht. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen 3 weken na de behandeling.

Kan ik ook buiten het pensioenfonds terecht met mijn klacht?

U kunt na het doorlopen van deze klachtenprocedure een beroep doen op de Ombudsman Pensioenen of de rechtbank.

Ombudsman Pensioenen:
Postbus 93560
2509 AN ’s-Gravenhage
tel 070-3499620

Documenten