Loonheffingskorting op uw pensioen


Loonheffingskorting is korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als de loonheffingskorting is toegepast, betaalt u minder belasting en premies. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw totale inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de loonheffingskorting. Boven een inkomen van € 75.518 (2024) is er geen recht meer op loonheffingskorting.

Bekijk onze video over de loonheffingskorting


Loonheffingskorting laten toepassen

U mag de loonheffingskorting maar door één instantie laten toepassen. Anders krijgt u teveel korting en vraagt de Belastingdienst u dit later terug te betalen. De Belastingdienst adviseert om de loonheffingskorting te laten toepassen bij de instantie waarvan u het hoogste inkomen ontvangt. Laat de andere instanties dan wel weten dat zij geen loonheffingskorting toepassen.


Uitleg over loonheffingskorting

Gaat u AOW en pensioen ontvangen? Bekijk onze infographic om te zien hoe het precies werkt met de belastingschijven en wat u het beste kunt doen met de loonheffingskorting.


Loonheffingskorting aanpassen

U past de loonheffingskorting bij het pensioenfonds aan met het formulier Loonheffingskorting. Vult u dit formulier in. U mag het formulier per post terugsturen of mailen naar pensioen@railov.nl.


Naheffing bij belastingaangifte

Ook als u maar bij één instantie de loonheffingskorting laat toepassen, betaalt u soms toch te weinig belasting. Ons belastingstelsel heeft namelijk een oplopend tarief: hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u betaalt. Een instantie houdt alleen belasting in over het bedrag dat zij zelf aan u uitbetalen. Dit gebeurt volgens het tarief dat geldt voor dat bedrag. Ontvangt u van meerdere instanties tegelijk een bedrag (zoals pensioen én AOW)? Dan is het mogelijk dat uw totale jaarinkomen toch boven de eerste- of tweede belastingschijf komt. In dat geval heeft u te weinig belasting betaalt en betaalt u belasting bij.

Voorkomen van een naheffing

Wilt u een naheffing voorkomen? Dan heeft u drie mogelijkheden:

  1. Vraag een voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst. Deze kunt u in termijnen betalen.
  2. Pas de loonheffingskorting toe bij de werkgever of instantie waarvan u het minst krijgt.
  3. Laat de loonheffingskorting nergens toepassen. U doet na afloop van het kalenderjaar de aangifte voor inkomstenbelasting. U heeft dan mogelijk recht op een teruggave.


Meer informatie

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het toepassen van de loonheffingskorting als u pensioen en AOW ontvangt.