Dekkingsgraad


De beleidsdekkingsgraad

Hoe staat Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer er financieel voor? Dat kunt u zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële positie. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, des te beter onze financiële positie.

De dekkingsgraden op deze pagina worden op iedere 10e werkdag van de maand vernieuwd.

Beleidsdekkingsgraad en indexatie

Grafiek augustus 2023 Meer over indexatie


Toelichting financiële positie augustus 2023

In de afgelopen maand is de actuele dekkingsgraad met 0,8%-punt gedaald. Het rendement op onze beleggingen was negatief en dat zorgde voor een daling van de waarde van de bezittingen. Onze verplichtingen daalden, als gevolg van een lichte stijging van de rente. De daling van de verplichtingen was kleiner dan de daling van de bezittingen. Per saldo daalde daardoor de actuele dekkingsgraad naar 131,1%. Het twaalfmaandsgemiddelde van de dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad) daalde naar 131,1%.

Tabel augustus 2023

  • De actuele dekkingsgraad is een momentopname: het geeft de financiële situatie op één moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand. Het is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds.
  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.
  • De rekenrente geeft (simpel gezegd) aan met welke rente de toekomstige verplichtingen teruggerekend moeten worden naar nu.

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt eisen aan de buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden. De beleidsdekkingsgraad is hier de maatstaf voor. Als een pensioenfonds te weinig buffers heeft, moet het een herstelplan indienen bij DNB. Lees er meer over op deze pagina.