Herstelplan


Rail & OV heeft voldoende reserves

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer kiest voor een solide financieel beleid. Wij willen namelijk uw pensioen altijd kunnen uitbetalen. Om dit niet in gevaar te laten komen, is het nodig dat we voldoende financiële reserves hebben en dat onze beleidsdekkingsgraad voldoet aan het wettelijk vereiste niveau.

BDG_2024_03


Wanneer is een herstelplan nodig?

Zolang pensioenfondsen te maken hebben met een reservetekort, zijn zij verplicht door de Pensioenwet om elk jaar een herstelplan op te stellen om de beleidsdekkingsgraad te verbeteren. In het herstelplan geeft het bestuur aan welke beleidsmatige maatregelen op dit moment nodig zijn om de beleidsdekkingsgraad binnen een termijn van maximaal tien jaar weer boven het vereiste niveau te brengen. Sinds juni 2022 is Rail & OV uit herstel. Het fonds hoeft daarom geen herstelplan in te leveren. Als de beleidsdekkingsgraad aan het eind van een kwartaal tot onder het vereiste niveau zakt (zie groene lijn in de grafiek beleidsdekkingsgraad) is Rail & OV verplicht om een herstelplan op te stellen.

Lees hier meer over de beleidsdekkingsgraad