Herstelplan

Rail & OV uit herstel

Rail & OV is sinds 30 juni 2022 officieel uit herstel en daarmee zijn we als pensioenfonds financieel sterker geworden.

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer kiest voor een solide financieel beleid. Wij willen namelijk uw pensioen altijd kunnen uitbetalen. Om dit niet in gevaar te laten komen, moeten we voldoende financiële reserves hebben en onze beleidsdekkingsgraad moet voldoen aan het wettelijk vereiste niveau. Rail & OV voldoet sinds 30 juni 2022 weer aan deze wettelijke eisen voor het vereiste niveau. Daarmee is Rail & OV officieel uit herstel.

Wanneer is wel een herstelplan nodig?

In de Pensioenwet staat dat zolang pensioenfondsen te maken hebben met een reservetekort zij elk jaar een herstelplan moeten opstellen om de beleidsdekkingsgraad te verbeteren. In het herstelplan geeft het bestuur aan of en zo ja welke beleidsmatige maatregelen op dit moment nodig zijn om de beleidsdekkingsgraad binnen een termijn van maximaal tien jaar weer boven het vereiste niveau te brengen. Nu Rail & OV sinds juni 2022 uit herstel is, hoeft het fonds geen herstelplan meer in te dienen. Indien de beleidsdekkingsgraad aan het eind van een kwartaal weer tot onder het vereiste niveau zakt (zie groene lijn in de grafiek beleidsdekkingsgraad) zal Rail & OV een nieuw herstelplan op moeten stellen.

> Lees hier meer over de beleidsdekkingsgraad