Begrippen op uw jaaropgave


Elk jaar sturen wij u een jaaropgave. Daar staan veel begrippen op. Maar wat betekenen deze begrippen nu eigenlijk? U leest het hieronder.


Loon voor loonheffing

Is het totale brutopensioen dat u in 2023 van ons heeft ontvangen. Over dit bedrag wordt de loonheffing (belastingen) berekend.


Ingehouden Loonheffing

Is het totaal van de loonheffing die Rail & OV in 2023 heeft ingehouden op uw pensioen. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie Volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz).


Loon voor ZVW

Is het loon Zorgverzekeringswet. Over dit bedrag berekenen wij uw bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen.


Ingehouden Bijdrage ZVW

Is het totale bedrag dat in 2023 aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is ingehouden.

In 2023 is het maximum inkomen waarover u de bijdrage betaalt € 66.952. Over uw inkomen boven dit bedrag houden wij geen bijdrage in. Had u in 2023 meerdere inkomens? Dan is er misschien te veel bijdrage ingehouden. U ontvangt de bijdrage die te veel is ingehouden terug via de Belastingaangifte.


Loonheffingskorting

Is een korting op de loonheffing. Door de korting betaalt u minder belasting. Bij de loonheffingskorting staat ‘Ja’ of ‘Nee’.

  • Er staat ‘Ja’: de loonheffingskorting is in 2023 door Rail & OV toegepast en u ziet ook in welke maanden u de korting heeft gekregen.
  • Er staat ‘Nee’: de loonheffingskorting is in 2023 niet door Rail & OV toegepast.

Let op: Alleen één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting toepassen. Wilt u weten waar u de loonheffingskorting op kan toepassen? Bekijk hier onze uitleg over de loonheffingskorting.


U woont in het buitenland

In opdracht van het CAK houden wij de volgende bijdrages in:

Nom./Aanv. Premie ZVW

Is het totaal van wat wij in 2023 aan nominale bijdrage Zorgverzekering hebben ingehouden. Dit krijgen wij door via het CAK.

Ingehouden Bijdrage WLZ CAK

Is het totaal van wat wij in 2023 aan inkomensafhankelijke bijdrage Wlz hebben ingehouden.

Let op: de hoogte van deze bijdrage wordt door het CAK bepaald. Rail & OV heeft hier geen invloed op.