Betaaldata

Betaaldata 2022

woensdag 26 januari
vrijdag 25 februari
vrijdag 25 maart
dinsdag 26 april
woensdag 25 mei
vrijdag 24 juni
dinsdag 26 juli
vrijdag 26 augustus
maandag 26 september
woensdag 26 oktober
vrijdag 25 november
maandag 19 december

Het pensioen ontvangt u uiterlijk
de 26e van de maand op uw rekening.

Hoort er vakantiegeld bij uw pensioen? 

Het vakantiegeld is verwerkt in de maandelijkse pensioenbetaling. Het wordt dus niet apart uitgekeerd.

Pensioenspecificatie

U ontvangt alléén een pensioenspecificatie als het bedrag wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand.

Bekijk uw pensioenspecificatie in Mijn Rail & OV.

Jaaropgave

Uw jaaropgave van het voorgaande jaar ontvangt u jaarlijks in februari. U kunt hiervoor ook in Mijn Rail & OV terecht.

Woont u in het buitenland?

Dan ontvangt u uw pensioen een aantal dagen tot een week later.