Betaaldata

Betaaldata 2021

dinsdag 26 januari
vrijdag 26 februari
vrijdag 26 maart
maandag 26 april
woensdag 26 mei
vrijdag 25 juni
maandag 26 juli
donderdag 26 augustus
vrijdag 24 september
dinsdag 26 oktober
vrijdag 26 november
vrijdag 17 december

Het pensioen ontvangt u uiterlijk
de 26e van de maand op uw rekening.

Hoort er vakantiegeld bij uw pensioen? 

Het vakantiegeld is verwerkt in de maandelijkse pensioenbetaling. Het wordt dus niet apart uitgekeerd.

Pensioenspecificatie

U ontvangt alléén een pensioenspecificatie als het bedrag wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand.

Bekijk uw pensioenspecificatie in Mijn Rail & OV.

Jaaropgave

Uw jaaropgave van het voorgaande jaar ontvangt u jaarlijks in februari. U kunt hiervoor ook in Mijn Rail & OV terecht. Deelnemers met de SPOV-regeling ontvangen over het jaar 2020 twee jaaropgaven: één voor tot de fusiedatum (1 april 2020) en één voor vanaf die datum.

Woont u in het buitenland?

Dan ontvangt u uw pensioen een aantal dagen tot een week later.