Dinsdagavond 30 mei vindt er onderhoud plaats aan Mijn Rail & OV. Mogelijk kunt u tijdens de werkzaamheden even niet inloggen. Onze excuses voor het ongemak.

Betaaldata

Betaaldata 2023

Vrijdag 26 mei
maandag 26 juni
woensdag 26 juli
vrijdag 25 augustus
dinsdag 26 september
donderdag 26 oktober
vrijdag 24 november
dinsdag 19 december

Het pensioen ontvangt u uiterlijk
de 26e van de maand op uw rekening.

Hoort er vakantiegeld bij uw pensioen? 

Het vakantiegeld is verwerkt in de maandelijkse pensioenbetaling. Het wordt dus niet apart uitgekeerd.

Pensioenspecificatie

U ontvangt alléén een pensioenspecificatie als het bedrag wijzigt ten opzichte van de voorgaande maand.

Bekijk uw pensioenspecificatie in Mijn Rail & OV.

Jaaropgave

Uw jaaropgave van het voorgaande jaar ontvangt u jaarlijks in februari. U kunt hiervoor ook in Mijn Rail & OV terecht.

Woont u in het buitenland?

Dan ontvangt u uw pensioen een aantal dagen tot een week later.