De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad

Hoe staat Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer er financieel voor? Dat kunt u zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële positie. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, des te beter onze financiële positie.


De beleidsdekkingsgraad per eind februari is 102,4%

Voor besluiten maken wij gebruik van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten). Deze beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de actuele dekkingsgraden van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer en de daaraan voorafgaande actuele dekkingsgraden van SPF en SPOV.

Omdat wij pas vanaf 1 april 2020 bestaan kunnen wij u nog geen volledige tabel en grafiek laten zien.

> Lees meer over het verhogen van uw pensioen
> Lees meer over het verlagen van uw pensioen

Overzicht actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was eind februari 111,6%. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand.

Tabel feb 2021

*Deze cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Overzicht beleidsdekkingsgraad

In de grafiek ziet u onze beleidsdekkingsgraad (blauwe lijn) en hoe we er voor staan. De wet eist een beleidsdekkingsgraad van minimaal 104,3% (rode lijn). Maar pas bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 121% (groene lijn) voldoen onze buffers aan alle wettelijke normen.

Grafiek febr 2021