De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad

Hoe staat Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer er financieel voor? Dat kunt u zien aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds en is daarmee een maatstaf voor de financiële positie. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, des te beter onze financiële positie.

De dekkingsgraden op deze pagina worden uiterlijk op iedere 10e werkdag van de maand vernieuwd.

De beleidsdekkingsgraad per eind april is 121,7%

Voor besluiten maken wij gebruik van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten). Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

> Lees meer over het verhogen van uw pensioen
> Lees meer over het verlagen van uw pensioen

Overzicht actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was eind april 134,6%. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand.

tabel apr22

* Is onder voorbehoud van vaststelling bestuur.

Overzicht beleidsdekkingsgraad

In de grafiek ziet u onze beleidsdekkingsgraad (blauwe lijn) en hoe we er voor staan. De wet eist een beleidsdekkingsgraad van minimaal 104,2% (rode lijn). Maar pas bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% (groene lijn) voldoen onze buffers aan alle wettelijke normen.

grafiek apr22