Onze hulpmiddelen: Toolkits


Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer neemt u veel werk uit handen als het gaat om het pensioen van uw medewerkers. Er zijn ook een aantal zaken die u zelf kunt doen. Wij ondersteunen u hier graag bij.


Onze dienstverlening op maat

Rail & OV biedt een deel van de dienstverlening standaard aan. We zijn maandag tot en met vrijdag van 9:00u tot 17:00u bereikbaar via de telefoon en chat. Verder kunnen uw medewerkers ons altijd mailen. We bieden ook een aantal aanvullende diensten aan:

 • Pensioencafés waarin in wij samen de pensioenaanvraag van de medewerkers bespreken
 • Spreekuren op kantoor of online via Teams voor de medewerkers
 • Rail & OV On Tour (de Pensioenbus)
 • Online themabijeenkomsten over verschillende pensioenonderwerpen
 • Pensioencursussen voor uw afdeling HRM of salarisadministratie
 • Workshops aan de medewerkers over de pensioenregeling
 • Werkgeversbijeenkomst
 • Nieuwsbrieven (PensioenAlert (voor medewerkers) en PensioenSignalen)

Nieuwsbrief (PensioenSignalen)

Wilt u regelmatig onze nieuwsbrief PensioenSignalen per e-mail ontvangen? Schrijf u hier in.


Meer weten over onze dienstverlening?

Neem contact op met de contactpersonen van de werkgeversdesk en vraag ons naar de mogelijkheden. Wij staan voor u klaar!


Onze Toolkits

Wilt u weten wat er in de toolkits zitten voordat u ze downloadt? Hieronder leest u de inhoud van elke toolkit.

Download hier onze toolkits


Rail & OV Toolkit Arbeidsvoorwaardengesprek

In de Toolkit Arbeidsvoorwaardengesprek van Rail & OV vindt u:

 • De werkgeverschecklist ‘Wegwijs in pensioen’: Deze checklist helpt u om de belangrijkste zaken rond het pensioen met uw medewerker door te nemen.
 • Link naar het online Pensioen 1-2-3: Laag 1 van Pensioen 1-2-3 heeft een nauwe samenhang met de werkgeverschecklist. U kunt met uw nieuwe medewerker samen laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 samen en de checklist doornemen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Zo helpt u mee bij het verbeteren van het pensioenbewustzijn onder uw medewerkers.
 • Link naar de webpagina “Een nieuwe baan”: Op deze pagina beantwoorden wij veelgestelde vragen over de pensioenregeling bij Rail & OV van deelnemers die net in dienst zijn gekomen in de Rail & Openbaar vervoer sector.


Rail & OV Toolkit Nieuwe medewerker

In de Toolkit Nieuwe medewerker van Rail & OV vindt u:

 • De Welkomstmail Nieuwe medewerker: Deze mail kunt u sturen naar nieuwe medewerkers die in dienst treden. Zo laat u ze kennis maken met het pensioenfonds.
 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: Algemene teksten over het pensioen bij Rail & OV die u kunt delen met uw nieuwe medewerkers.

Verder vindt u in de Toolkit Nieuwe medewerker nog handige links naar onze website:

 • Link naar de Contact-pagina: Heeft uw medewerkers ons nodig? Dan is het handig om te weten hoe we te bereiken zijn. Door deze pagina met uw medewerkers te delen weten uw medewerkers ons altijd te vinden.
 • Link naar de webpagina “Aanmelden bij Rail & OV”: Op deze pagina staat informatie over wanneer wij contact opnemen met uw nieuwe medewerker en wanneer zij informatie van ons kunnen verwachten.
 • Link naar de webpagina “Uw pensioengegevens bekijken”: Op deze pagina geven wij aan waar uw nieuwe medewerkers hun persoonlijke pensioeninformatie online kan vinden.
 • Link naar de video ‘Inzicht in uw pensioen’: Er zijn online veel platforms beschikbaar die inzicht geven op het pensioen. Maar waar te beginnen? Dit leggen wij graag uit in deze video. Deelt u deze video met uw medewerkers.
 • Link naar het online Pensioen 1-2-3: Laag 1 van Pensioen 1-2-3 heeft een nauwe samenhang met de werkgeverschecklist. U kunt met uw nieuwe medewerker samen laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 samen en de checklist doornemen tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Zo helpt u mee bij het verbeteren van het pensioenbewustzijn onder uw medewerkers.
 • De werkgeverschecklist ‘Wegwijs in pensioen’: De checklist is door het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie opgesteld in samenwerking met de Stichting van de Arbeid.


Rail & OV Toolkit Waardeoverdracht

In de Toolkit Waardeoverdracht van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: Algemene teksten over het onderwerp ‘waardeoverdracht’ die u kunt delen met uw (nieuwe) medewerkers.
 • Het aanvraagformulier Waardeoverdracht: Dit document mag u beschikbaar stellen op uw intranet. Handig voor als uw medewerkers hun oude pensioenen willen overdragen naar Rail & OV.
 • De Pensioenvergelijker: Heeft uw medewerker nog hulp nodig bij het beslissen? Met de Pensioenvergelijker kunnen uw medewerkers de verschillende pensioenregelingen met elkaar vergelijken.
 • Keuzehulp Waardeoverdracht: In dit document leggen wij uit waar uw medewerker op kan letten als uw medewerker nadenkt over een mogelijke waardeoverdracht naar Rail & OV.

Verder vindt u in de Toolkit Waardeoverdracht nog handige links naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Uw pensioen meenemen’: Op deze pagina leggen wij uit hoe een waardeoverdracht geregeld kan worden.
 • Link naar het online Pensioen 1-2-3: Laag 1 van Pensioen 1-2-3 werkt in combinatie met de Pensioenvergelijker.
 • Link naar de video ‘Waardeoverdracht’: In deze video leggen we kort uit wat de mogelijkheden zijn bij een waardeoverdracht. Deelt u deze video met uw medewerkers.


Rail & OV Toolkit Pensioen verbeteren

Let op! Met ingang van 1 januari 2024 heeft regeling A en D al het maximale opbouwpercentage van 1,875%. In regeling C bestaat nog wel de mogelijkheid om het verschil tussen het opbouwpercentages in te kopen. Bent u een werkgever met regeling C? Dan kunt u in 2024 gebruik maken van deze toolkit.


In de Toolkit Pensioen verbeteren van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: Algemene teksten over de mogelijkheid om extra pensioen te sparen in ons pensioenregeling die u kunt delen met uw medewerkers.
 • Inkoopformulier in de pensioenregeling: Dit document mag u beschikbaar stellen op uw intranet. Handig voor als uw medewerkers als ze een offerte voor extra pensioen sparen willen aanvragen.

Verder vindt u in de Toolkit Pensioen verbeteren nog handige links naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Uw pensioen verbeteren’: Op deze pagina leggen wij uit hoe er extra pensioen kan worden opgebouwd.
 • Link naar de video ‘Extra pensioen sparen’: In deze video leggen we kort uit hoe het mogelijk is om bij Rail & OV het pensioen te verbeteren. Deelt u deze video met uw medewerkers.


Rail & OV Toolkit Ik heb een partner

In de Toolkit Ik heb een partner van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: Er is een tekst gericht op medewerkers die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. En er is een tekst voor uw samenwonende medewerkers.
 • Het formulier Aanvraag erkenning partnerschap: Dit formulier is voor uw samenwonende medewerker. Wanneer zij hun partner willen aanmelden kan dit formulier gebruikt worden.

Verder vindt u in de Toolkit Ik heb een partner nog een handige link naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Pensioen voor uw partner’: Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over pensioen en het hebben van een partner.


Rail & OV Toolkit Uit elkaar

In de Toolkit Uit elkaar van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: Algemene teksten over de verdeling van het pensioen bij scheiden.
 • Brochure ‘Ik ga scheiden’: Deze brochure mag u beschikbaar stellen aan uw medewerkers. In deze brochure leggen wij uit hoe het zit met de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen als uw medewerker gaat scheiden.
 • Formulier Einde samenwonen: Dit formulier is voor een samenwonende medewerker die de beëindiging van zijn of haar relatie wil doorgeven aan Rail & OV.
 • Afstandsverklaring Bijzonder Partnerpensioen: Met dit formulier kan er worden afgezien van het partnerpensioen. De ex-partner krijgt dan geen uitkering bij overlijden.

Verder vindt u in de Toolkit Uit elkaar nog handige links naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Uit elkaar gaan’: Op deze pagina beantwoorden wij de meest gestelde vragen over pensioen bij scheiding.
 • Link naar de video ‘Scheiden’: In deze video leggen we uit wat er gebeurt met het pensioen bij scheiden. Deelt u deze video met uw medewerkers.


Rail & OV Toolkit Minder werken

In de Toolkit Minder werken van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: De teksten gaan over wat voor invloed minder werken of met verlof gaan heeft op het pensioen van uw medewerkers.

Verder vindt u in de Toolkit Minder werken nog een handige link naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Minder werken of met verlof’: Op deze pagina vinden uw medewerkers antwoorden terug op de meest gestelde vragen over het pensioen bij minder werken of verlof.


Rail & OV Toolkit Arbeidsongeschikt

In de Toolkit Arbeidsongeschikt van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: De teksten gaan over het pensioen bij arbeidsongeschiktheid.
 • Brochure ‘Ik word arbeidsongeschikt’: In deze brochure leggen wij op een begrijpelijke manier uit hoe het pensioen is geregeld als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Deze brochure mag u beschikbaar stellen aan uw medewerkers.

Verder vindt u in de Toolkit Arbeidsongeschikt nog handige links naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Ziekte of arbeidsongeschiktheid’: Op deze pagina vinden de medewerkers antwoorden terug op de meest gestelde vragen over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.
 • Link naar de webpagina ‘Check uw situatie’: Heeft u medewerkers die binnenkort arbeidsongeschikt worden verklaard door het UWV? Wijs ze dan op deze check over arbeidsongeschiktheid. Met deze check komen uw medewerkers erachter waar ze mogelijk recht op hebben bij arbeidsongeschiktheid.
 • Link naar de video Arbeidsongeschikt: In deze video leggen we uit hoe het precies zit met arbeidsongeschiktheid en de pensioenregeling bij Rail & OV. Deelt u deze video met uw medewerkers.


Rail & OV Toolkit Overlijden

In de Toolkit Overlijden van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: De teksten gaan over wat er is geregeld in de pensioenregeling voor nabestaanden.

Verder vindt u in de Toolkit Overlijden nog handige links naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Overlijden’: Op deze pagina vinden uw medewerkers antwoorden terug op de meest gestelde vragen over het pensioen bij overlijden.
 • Link naar de video ‘Overlijden’: In deze video leggen we uit wat er bij Rail & OV is geregeld voor de nabestaanden van de overleden deelnemer. Deelt u deze video met uw medewerkers.


Rail & OV Toolkit RVU-regeling

In de Toolkit RVU-regeling van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: Algemene teksten over de RVU en pensioen die u kunt delen met uw medewerkers. Wij helpen u namelijk graag bij de communicatie over het pensioen wanneer uw medewerkers gebruik maken van de RVU-regeling. Er zit ook een link naar de pagina met de veelgestelde vragen over de RVU en pensioen.
 • Pensioenplanner RVU: Op deze flyer geven wij aan hoe uw medewerker het beste de pensioenplanner kan gebruiken. Er worden vier verschillende mogelijkheden beschreven. Er zit geen verschil in de inhoud van de flyers. Het is alleen anders vormgegeven. Deze flyer mag u ook delen met uw medewerkers.
 • Infographic ‘Loonheffingskorting’: Op deze flyer wordt de werking van de loonheffingskorting uitgelegd. Deze flyer over de loonheffingskorting mag u beschikbaar stellen aan uw medewerkers.

Verder vindt u in de Toolkit RVU-regeling nog handige links naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘RVU en ontslagregelingen’: We helpen u graag bij het communiceren over het pensioen in combinatie met de RVU naar uw medewerkers. Op deze pagina leest u meer over hoe wij u van dienst kunnen zijn.
 • Link naar de webpagina ‘Veelgestelde vragen RVU-regeling’: Op deze pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de RVU.
 • Link naar de video ‘Loonheffingskorting’: In deze video leggen we uit of uw medewerker wel of niet de loonheffingskorting laat toepassen op het pensioen. Deelt u deze video met uw medewerkers.


Rail & OV Toolkit Pensioenkeuzes

In de Toolkit Pensioenkeuzes van Rail & OV vindt u:

 • Teksten voor uw nieuwsbrief of intranet: Algemene teksten over de pensioenkeuzes bij Rail & OV die u kunt delen met uw medewerkers.
 • Brochure ‘Ik ga met pensioen’: In deze brochure leggen we stap voor stap uit hoe uw medewerker het pensioen aan kan vragen en lichten we ook de keuzes nog toe.
 • Stappenplan Pensioenplanner: In deze brochure laten we stap voor stap uit hoe uw medewerkers berekeningen kan maken in de pensioenplanner van Mijn Rail & OV.
 • Infographic ‘Loonheffingskorting’: Op deze flyer wordt de werking van de loonheffingskorting uitgelegd. Deze flyer over de loonheffingskorting mag u beschikbaar stellen aan uw medewerkers.

Verder vindt u in de Toolkit Pensioenkeuzes nog handige links naar onze website:

 • Link naar de webpagina ‘Uw pensioenkeuzes maken’: Op deze pagina leggen we de verschillende pensioenkeuzes uit.
 • Link naar de webpagina ‘Uw pensioen aanvragen’: Op deze pagina geven we antwoord op de veelgestelde vragen over pensionering.
 • Link naar de webpagina ‘Afspraak maken’: Op deze pagina kan uw medewerker een afspraak voor het pensioencafé inplannen’. Tijdens dit pensioencafé nemen we samen met uw medewerker het aanvraagformulier voor met pensioen gaan door.
 • Link naar de video ‘Verschil pensioenleeftijd en AOW-leeftijd’: In deze video leggen wij het verschil uit tussen de pensioenleeftijd 68 jaar bij Rail & OV en de AOW-leeftijd. Deelt u deze video met uw medewerkers.
 • Link naar de video ‘Loonheffingskorting’: In deze video leggen we uit of uw medewerkers wel of niet de loonheffingskorting laat toepassen op het pensioen. Deelt u deze video met uw medewerkers.
 • Link naar de video ‘Pensioencafé van Pensioenfonds Rail & OV’: In deze video laten we zien wat de toegevoegde waarde is van ons pensioencafé. Deelt u deze video met uw medewerkers.