RVU en ontslagregelingen


Steeds meer werkgevers maken gebruik van de mogelijkheid om medewerkers via een RVU vervroegd met pensioen te laten gaan. In een aantal CAO’s zijn hier al regelingen voor afgesproken en sommige werkgevers bieden dit op individuele basis aan.


Afstemming op het pensioen

In veel gevallen zal de uitkering vanuit de RVU-regeling, die door de werkgever wordt uitgekeerd, gecombineerd worden met het vervoegen van pensioen. Dit vereist de nodige afstemming. Denk bijvoorbeeld aan de ingangsdatum, de loonheffingskorting en de gevolgen voor bijvoorbeeld het partnerpensioen.


Wij helpen u graag bij de communicatie

Als u uw medewerkers gaat informeren over een RVU-regeling of een aanbod gaat doen dan helpen wij u graag. Op onze website vindt u hier al het antwoord op een aantal veelgestelde vragen voor uw medewerkers. Verder hebben wij teksten beschikbaar over het aanvragen van pensioen en geven ook graag uitleg over de pensioenplanner. Maar we kunnen ook aanwezig zijn bij (online-) bijeenkomsten of webinars. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon.


Toolkit RVU

Om u verder te helpen hebben wij een toolkit over de RVU-regeling samengesteld. In deze toolkit vindt u links naar de relevante webpagina's. Daarnaast vindt u flyers die u aan uw medewerkers beschikbaar kunt stellen en ook de link naar de video over de pensioenplanner in combinatie met de RVU-regeling vindt u in de toolkit. De toolkit 'RVU-regeling' downloadt u hier.