Geld en belasting


Wat verandert er in 2024 in uw inkomen? Hoe zit het met uw pensioen? Wat zijn de nieuwe AOW-bedragen? En wat verandert er aan de belastingen?


Uw pensioen

Uw bruto pensioen van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer blijft gelijk ten opzichte van vorig jaar. Netto kunnen er wel verschillen zijn met vorig jaar. Dat komt door veranderingen in de belastingtarieven en heffingskortingen. Een overzicht van de veranderingen in uw pensioenuitkering vindt u ook in onze flyer.

De betaaldagen vindt u hier.


Anw-compensatie

Bent u nabestaande en ontvangt u van Rail & OV een aanvulling omdat u geen of geen volledige Anw-uitkering van de overheid ontvangt? Die staat als Anw-hiaat op uw pensioenspecificatie. De maximale uitkering is € 11.538,51 op jaarbasis. Dit is niet veranderd.


Arbeidsongeschiktheidspensioen

Door veranderingen in de WAO/WIA-uitkeringen per 1 januari 2024 kan uw arbeidsongeschiktheidspensioen veranderen. Als dit voor u geldt, krijgt u er in januari een brief over.


AOW

  • Getrouwd/samenwonend: € 1.047,60 bruto per maand per persoon.
  • Alleenstaand: € 1.541,53 bruto per maand.

De bedragen gelden bij een volledige AOW. Kijk ook op svb.nl.


Anw

Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan de voorwaarden voldoen: maximaal € 1.514,42 bruto per maand. Verandert er iets in de toekenning van uw Anw-uitkering? Geef dat dan aan ons door! Stuur ons een kopie van de SVB-beslissing over uw Anw-uitkering. Vermeld bij correspondentie altijd uw klantnummer van Rail & OV.


WAO/WIA

De maximale WAO- en WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van 2023. Het maximum jaarloon van de WAO/WIA is in 2024: € 71.628,84.


Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via uw loon of (pensioen)uitkering betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2024 daalt deze premie. Gepensioneerden betalen 5,32% in plaats van 5,43%. Hiernaast betaalt u ook een premie aan de zorgverzekeraar die u zelf heeft gekozen. Ook deze premie is veranderd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Belasting

Met ingang van 2024 is de belastingheffing veranderd.

Belastingtarieven Box 1

Al uw inkomsten worden belast in box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw pensioen, uw AOW of Anw, uw WAO- of WIA-uitkering en ook lijfrente-uitkeringen (als hier sprake van is).

Tarieven als u nog geen AOW krijgt

Er zijn twee schijven waarbij alleen nog verschillende tarieven gelden voor uw inkomen tot en boven € 75.518.

tabel belasting 2024 nog geen AOW


Tarieven als u al wel AOW krijgt

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, krijgt u te maken met drie schijven. Hoe dat werkt ziet u hieronder.

tabel belasting 2024 na AOW

*Voor mensen geboren voor 1 januari 1946 is dit € 40.021.


Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op uw belasting. Bij het uitkeren van uw pensioen of uw AOW kan de uitkeringsinstantie al rekening houden met deze korting. U betaalt dan direct minder belasting en houdt dus netto meer over. Houdt u er wel rekening mee dat u één keer recht heeft op de korting. Dus u kunt niet de Sociale Verzekeringsbank én Rail & OV om deze korting vragen. Dan kunt u namelijk een forse naheffing van de belastingdienst verwachten. Wij kunnen de algemene heffingskorting verrekenen met uw pensioen. Overige heffingskortingen krijgt u van uw werkgever als u nog werkt en bij uw belastingaangifte van de belastingdienst. Lees hier meer over de loonheffingskorting.

De algemene heffingskorting

  • Tot de AOW-leeftijd maximaal € 3.362.
  • Vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 1.735.

Tot een verzamelinkomen van € 24.813 krijgt u de maximale algemene heffingskorting. Daarboven wordt de algemene heffingskorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De ouderenkorting: € 2.010

Vanaf 1 januari 2019 geldt een inkomensafhankelijke afbouw van de ouderenkorting. Tot een verzamelinkomen van € 44.771 krijgt u de volledige ouderenkorting van € 2.010. Daarboven wordt de ouderenkorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De alleenstaandeouderenkorting: € 524

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u in het jaar van aangifte recht hebt op een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (svb.nl).


Voorbeeld

U vraagt zich misschien of wat de nieuwe belastingtarieven voor uw pensioen betekenen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van het pensioen in 2024 ten opzichte van 2023.

rekenvoorbeelden belasting 2024