Vanaf woensdagmiddag 25 november t/m 4 december vindt er onderhoud plaats aan MijnSPOV. U kunt in deze periode geen gebruik maken van MijnSPOV en de SPOV pensioenplanner. Onze excuses voor het ongemak.

Geld en belasting

Wat verandert er in 2020 in uw inkomen? Hoe zit het met uw pensioen? Wat zijn de nieuwe AOW-bedragen? En wat verandert er aan de belastingen?

Uw pensioen

Uw pensioen van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer blijft dit jaar bruto hetzelfde als vorig jaar. We hebben uw pensioen namelijk niet kunnen verhogen om uw koopkracht te beschermen (indexatie). Toch kunnen er netto (‘in handen’) wel degelijk verschillen zijn met vorig jaar.

Door veranderingen in de belastingtarieven kan voor u het pensioen netto tot rond de tien euro lager uitvallen dan vorig jaar. Dat geldt met name als u een pensioen heeft van minder dan circa € 2.900 bruto per maand en als u geen loonheffingskorting op uw pensioen van Rail & OV laat verrekenen.

Anw-compensatie

Ontvangt u van Rail & OV een aanvulling omdat u geen of geen volledige Anw-uitkering van de overheid ontvangt? Die staat als ANW-hiaat op uw maandspecificatie. De maximale uitkering wijzigt niet, dit blijft € 10.361. (SPF) op jaarbasis of € 9.740,- (SPOV) op jaarbasis.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Door veranderingen in de WAO/WIA-uitkeringen per 1 januari 2020 kan uw arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen. Als dit voor u geldt, krijgt u er in januari een brief over.

AOW

  • Getrouwd/samenwonend: € 859,55 bruto per maand per persoon.
  • Alleenstaand: € 1.255,87 bruto per maand.

De bedragen gelden bij een volledige AOW. Kijk ook op www.svb.nl.

ANW

Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan de voorwaarden voldoen: maximaal € 1.247,88 bruto per maand. Verandert er iets in de toekenning van uw Anw-uitkering? Geef dat dan aan ons door! Stuur ons een kopie van de SVB-beslissing over uw Anw-uitkering. Vermeld bij correspondentie altijd uw klantnummer van Rail & OV.

WAO/WIA

De WAO/WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van 1 januari 2019. Het maximumdagloon van de WAO/WIA is € 57.232. Bijdrage zorgverzekering Via uw loon of (pensioen)uitkering betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2020 gaat de premie iets omlaag. Gepensioneerden betalen 5,45% in plaats van 5,7%. Hiernaast betaalt u ook een premie aan de zorgverzekeraar die u zelf heeft gekozen. Ook deze premie is
gewijzigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Belasting

Met ingang van 2020 is de belastingheffing flink veranderd. We hebben al gezegd dat voor veel van onze gepensioneerden het netto pensioen (‘in handen’) daardoor wat lager kan uitvallen.

Belastingtarieven BOX 1

Al uw inkomsten worden belast in box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw pensioen, uw AOW of Anw, uw WAO- of WIA-uitkering en ook eventuele lijfrente-uitkeringen. Tarieven als u nog geen AOW krijgt Er komen twee in plaats van drie schijven. Er gelden vanaf 2020 alleen nog verschillende tarieven voor uw inkomen tot en boven € 68.507.

Tabel 1 Geld en belastingen


Tarieven als u al wel AOW krijgt

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, krijgt u vanaf volgend jaar ook te maken met minder schijven. Hoe dat werkt ziet u hieronder.

Tabel bij Geld en belastingen

*Voor mensen geboren voor 1 januari 1946 is dit € 35.375.

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op uw belasting. Bij het uitkeren van uw pensioen of uw AOW kan de uitkeringsinstantie al rekening houden met deze korting. U betaalt dan direct minder belasting en houdt dus netto meer over. Houdt u er wel rekening mee dat u één keer recht heeft op de korting. Dus u kunt niet de Sociale Verzekeringsbank én Rail & OV om deze korting vragen. Dan kunt u namelijk een forse naheffing van de belastingdienst verwachten. Wij kunnen de algemene heffingskorting verrekenen met uw pensioen. Overige heffingskortingen krijgt u van uw werkgever als u nog werkt en bij uw belastingaangifte van de belastingdienst.

De algemene heffingskorting

  • Tot de AOW-leeftijd maximaal € 2.711.
  • Vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 1.413.

De ouderenkorting: € 1.622

Vanaf 1 januari 2019 geldt een inkomensafhankelijke afbouw van de ouderenkorting. Tot een verzamelinkomen van € 37.372 krijgt u de volledige ouderenkorting van € 1.622. Daarboven wordt de ouderenkorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De alleenstaande-ouderenkorting: € 436

U krijgt de alleenstaande-ouderenkorting als u in het jaar van aangifte recht hebt op een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).