Geld en belasting

Wat verandert er in 2022 in uw inkomen? Hoe zit het met uw pensioen? Wat zijn de nieuwe AOW-bedragen? En wat verandert er aan de belastingen?

Uw pensioen

Uw pensioen van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer stijgt dit jaar bruto met 1,02% door indexatie per 1 januari 2022. Netto kunnen er nog meer verschillen zijn met vorig jaar. Door veranderingen in de belastingtarieven en heffingskortingen kan voor u het pensioen netto nog iets hoger of lager uitvallen dan vorig jaar. Een overzicht van de veranderingen in uw pensioenuitkering vindt u ook in onze flyer.

Anw-compensatie

Ontvangt u van Rail & OV een aanvulling omdat u geen of geen volledige Anw-uitkering van de overheid ontvangt? Die staat als ANW-hiaat op uw pensioenspecificatie. De maximale uitkering is € 10.467 op jaarbasis.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Door veranderingen in de WAO/WIA-uitkeringen per 1 januari 2022 kan uw arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen. Als dit voor u geldt, krijgt u er in januari een brief over.

AOW

  • Getrouwd/samenwonend: € 901,07 bruto per maand per persoon.
  • Alleenstaand: € 1.316,77 bruto per maand.

De bedragen gelden bij een volledige AOW. Kijk ook op svb.nl.

ANW

Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan de voorwaarden voldoen: maximaal € 1.281,51 bruto per maand. Verandert er iets in de toekenning van uw Anw-uitkering? Geef dat dan aan ons door! Stuur ons een kopie van de SVB-beslissing over uw Anw-uitkering. Vermeld bij correspondentie altijd uw klantnummer van Rail & OV.

WAO/WIA

De maximale WAO- en WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van 2021. Het maximum jaarloon van de WAO/WIA is in 2022: € 59.706.

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via uw loon of (pensioen)uitkering betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2022 daalt deze premie. Gepensioneerden betalen 5,50% in plaats van 5,75%. Hiernaast betaalt u ook een premie aan de zorgverzekeraar die u zelf heeft gekozen. Ook deze premie is gewijzigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Belasting

Met ingang van 2022 is de belastingheffing veranderd.

Belastingtarieven Box 1

Al uw inkomsten worden belast in box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw pensioen, uw AOW of Anw, uw WAO- of WIA-uitkering en ook eventuele lijfrente-uitkeringen.

Tarieven als u nog geen AOW krijgt

Er zijn twee schijven waarbij alleen nog verschillende tarieven gelden voor uw inkomen tot en boven € 69.399.

box1 belasting 2022 jonger dan AOW


Tarieven als u al wel AOW krijgt

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, krijgt u te maken met drie schijven. Hoe dat werkt ziet u hieronder.

box1 belasting 2022 ouder dan AOW

*Voor mensen geboren voor 1 januari 1946 is dit € 36.410.

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op uw belasting. Bij het uitkeren van uw pensioen of uw AOW kan de uitkeringsinstantie al rekening houden met deze korting. U betaalt dan direct minder belasting en houdt dus netto meer over. Houdt u er wel rekening mee dat u één keer recht heeft op de korting. Dus u kunt niet de Sociale Verzekeringsbank én Rail & OV om deze korting vragen. Dan kunt u namelijk een forse naheffing van de belastingdienst verwachten. Wij kunnen de algemene heffingskorting verrekenen met uw pensioen. Overige heffingskortingen krijgt u van uw werkgever als u nog werkt en bij uw belastingaangifte van de belastingdienst.

De algemene heffingskorting

  • Tot de AOW-leeftijd maximaal € 2.888.
  • Vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 1.494.

Tot een verzamelinkomen van € 21.318 krijgt u de maximale algemene heffingskorting. Daarboven wordt de algemene heffingskorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De ouderenkorting: € 1.726

Vanaf 1 januari 2019 geldt een inkomensafhankelijke afbouw van de ouderenkorting. Tot een verzamelinkomen van € 38.465 krijgt u de volledige ouderenkorting van € 1.726. Daarboven wordt de ouderenkorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De alleenstaande-ouderenkorting: € 449

U krijgt de alleenstaande-ouderenkorting als u in het jaar van aangifte recht hebt op een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (svb.nl).

Voorbeeld

U vraagt zich misschien of wat de indexatie en de nieuwe belastingtarieven voor uw pensioen betekenen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van het pensioen in 2022 ten opzichte van 2021.

rekenvoorbeeld belasting en indexatie 2022