Geld en belasting

Wat verandert er in 2021 in uw inkomen? Hoe zit het met uw pensioen? Wat zijn de nieuwe AOW-bedragen? En wat verandert er aan de belastingen?

Uw pensioen

Uw pensioen van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer blijft dit jaar bruto hetzelfde als vorig jaar. We hebben uw pensioen namelijk niet kunnen verhogen om uw koopkracht te beschermen (indexatie). Toch kunnen er netto (‘in handen’) wel degelijk verschillen zijn met vorig jaar. Door veranderingen in de belastingtarieven en heffingskortingen kan voor u het pensioen netto iets hoger of lager uitvallen dan vorig jaar. Wat verandert er in 2021 aan uw pensioen? U leest het in onze flyer.

Anw-compensatie

Ontvangt u van Rail & OV een aanvulling omdat u geen of geen volledige Anw-uitkering van de overheid ontvangt? Die staat als ANW-hiaat op uw maandspecificatie. De maximale uitkering is € 10.361 op jaarbasis.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Door veranderingen in de WAO/WIA-uitkeringen per 1 januari 2021 kan uw arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen. Als dit voor u geldt, krijgt u er in januari een brief over.

AOW

  • Getrouwd/samenwonend: € 883,67 bruto per maand per persoon.
  • Alleenstaand: € 1.292,50 bruto per maand.

De bedragen gelden bij een volledige AOW. Kijk ook op svb.nl.

ANW

Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan de voorwaarden voldoen: maximaal € 1.262,58 bruto per maand. Verandert er iets in de toekenning van uw Anw-uitkering? Geef dat dan aan ons door! Stuur ons een kopie van de SVB-beslissing over uw Anw-uitkering. Vermeld bij correspondentie altijd uw klantnummer van Rail & OV.

WAO/WIA

De WAO/WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van 1 januari 2020. Het maximumdagloon van de WAO/WIA is € 58.307.

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via uw loon of (pensioen)uitkering betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2021 gaat de premie iets omhoog. Gepensioneerden betalen 5,75% in plaats van 5,45%. Hiernaast betaalt u ook een premie aan de zorgverzekeraar die u zelf heeft gekozen. Ook deze premie is gewijzigd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Belasting

Met ingang van 2021 is de belastingheffing veranderd.

Belastingtarieven BOX 1

Al uw inkomsten worden belast in box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw pensioen, uw AOW of Anw, uw WAO- of WIA-uitkering en ook eventuele lijfrente-uitkeringen.

Tarieven als u nog geen AOW krijgt

Er zijn twee schijven waarbij alleen nog verschillende tarieven gelden voor uw inkomen tot en boven € 68.508.

Tarieven 2021 belasting voor AOW.PNG


Tarieven als u al wel AOW krijgt

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, krijgt u te maken met drie schijven. Hoe dat werkt ziet u hieronder.

Tarieven 2021 belasting na AOW.PNG

*Voor mensen geboren voor 1 januari 1946 is dit € 35.942.

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op uw belasting. Bij het uitkeren van uw pensioen of uw AOW kan de uitkeringsinstantie al rekening houden met deze korting. U betaalt dan direct minder belasting en houdt dus netto meer over. Houdt u er wel rekening mee dat u één keer recht heeft op de korting. Dus u kunt niet de Sociale Verzekeringsbank én Rail & OV om deze korting vragen. Dan kunt u namelijk een forse naheffing van de belastingdienst verwachten. Wij kunnen de algemene heffingskorting verrekenen met uw pensioen. Overige heffingskortingen krijgt u van uw werkgever als u nog werkt en bij uw belastingaangifte van de belastingdienst.

De algemene heffingskorting

  • Tot de AOW-leeftijd maximaal € 2.837.
  • Vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 1.469.

De ouderenkorting: € 1.703

Vanaf 1 januari 2019 geldt een inkomensafhankelijke afbouw van de ouderenkorting. Tot een verzamelinkomen van € 37.970 krijgt u de volledige ouderenkorting van € 1.703. Daarboven wordt de ouderenkorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De alleenstaande-ouderenkorting: € 443

U krijgt de alleenstaande-ouderenkorting als u in het jaar van aangifte recht hebt op een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (svb.nl).