Geld en belasting


Wat verandert er in 2023 in uw inkomen? Hoe zit het met uw pensioen? Wat zijn de nieuwe AOW-bedragen? En wat verandert er aan de belastingen?


Uw pensioen

Uw pensioen van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer stijgt per 1 januari 2023 bruto met 13,53% door indexatie. Netto kunnen er nog meer verschillen zijn met vorig jaar. Dat komt door veranderingen in de belastingtarieven en heffingskortingen. Een overzicht van de veranderingen in uw pensioenuitkering vindt u ook in onze flyer.


Anw-compensatie

Bent u nabestaande en ontvangt u van Rail & OV een aanvulling omdat u geen of geen volledige Anw-uitkering van de overheid ontvangt? Die staat als Anw-hiaat op uw pensioenspecificatie. De maximale uitkering is € 11.538,51 op jaarbasis (was € 10.467,00).


Arbeidsongeschiktheidspensioen

Door veranderingen in de WAO/WIA-uitkeringen per 1 januari 2023 kan uw arbeidsongeschiktheidspensioen veranderen. Als dit voor u geldt, krijgt u er in januari een brief over.


AOW

  • Getrouwd/samenwonend: € 973,86 bruto per maand per persoon.
  • Alleenstaand: € 1.458,15 bruto per maand.

De bedragen gelden bij een volledige AOW. Kijk ook op svb.nl.


Anw

Nabestaanden jonger dan de AOW-leeftijd die aan de voorwaarden voldoen: maximaal € 1.417,14 bruto per maand. Verandert er iets in de toekenning van uw Anw-uitkering? Geef dat dan aan ons door! Stuur ons een kopie van de SVB-beslissing over uw Anw-uitkering. Vermeld bij correspondentie altijd uw klantnummer van Rail & OV.


WAO/WIA

De maximale WAO- en WIA-uitkeringen zijn gestegen ten opzichte van 2022. Het maximum jaarloon van de WAO/WIA is in 2023: € 66.956,94.


Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via uw loon of (pensioen)uitkering betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2023 daalt deze premie. Gepensioneerden betalen 5,43% in plaats van 5,50%. Hiernaast betaalt u ook een premie aan de zorgverzekeraar die u zelf heeft gekozen. Ook deze premie is veranderd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Belasting

Met ingang van 2023 is de belastingheffing veranderd.

Belastingtarieven Box 1

Al uw inkomsten worden belast in box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw pensioen, uw AOW of Anw, uw WAO- of WIA-uitkering en ook lijfrente-uitkeringen (als hier sprake van is).

Tarieven als u nog geen AOW krijgt

Er zijn twee schijven waarbij alleen nog verschillende tarieven gelden voor uw inkomen tot en boven € 73.031.

tabel belasting 2023 nog geen AOW

Tarieven als u al wel AOW krijgt

Als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, krijgt u te maken met drie schijven. Hoe dat werkt ziet u hieronder.

tabel belasting 2023 na AOW

*Voor mensen geboren voor 1 januari 1946 is dit € 38.703.


Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op uw belasting. Bij het uitkeren van uw pensioen of uw AOW kan de uitkeringsinstantie al rekening houden met deze korting. U betaalt dan direct minder belasting en houdt dus netto meer over. Houdt u er wel rekening mee dat u één keer recht heeft op de korting. Dus u kunt niet de Sociale Verzekeringsbank én Rail & OV om deze korting vragen. Dan kunt u namelijk een forse naheffing van de belastingdienst verwachten. Wij kunnen de algemene heffingskorting verrekenen met uw pensioen. Overige heffingskortingen krijgt u van uw werkgever als u nog werkt en bij uw belastingaangifte van de belastingdienst.

De algemene heffingskorting

  • Tot de AOW-leeftijd maximaal € 3.070.
  • Vanaf de AOW-leeftijd maximaal € 1.583.

Tot een verzamelinkomen van € 22.661 krijgt u de maximale algemene heffingskorting. Daarboven wordt de algemene heffingskorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De ouderenkorting: € 1.835

Vanaf 1 januari 2019 geldt een inkomensafhankelijke afbouw van de ouderenkorting. Tot een verzamelinkomen van € 40.889 krijgt u de volledige ouderenkorting van € 1.835. Daarboven wordt de ouderenkorting stapsgewijs afgebouwd tot nul. Uw verzamelinkomen ziet u op uw belastingaangifte staan.

De alleenstaandeouderenkorting: € 478

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u in het jaar van aangifte recht hebt op een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (svb.nl).


Voorbeeld

U vraagt zich misschien of wat de indexatie en de nieuwe belastingtarieven voor uw pensioen betekenen. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van het pensioen in 2023 ten opzichte van 2022.

tabellen belastingtarieven 2022 2023