Fiscaal beleid


Ons fiscale beleid: integer en maatschappelijk verantwoord. Rail & OV is hét pensioenfonds voor de sectoren Rail en Openbaar Vervoer. Samen met de aangesloten bedrijven en de sociale partners werken we aan een duurzaam pensioen. Daarbij past een stevig fiscaal beleid, waarbij integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid op de voorgrond staan. Dit beleid is gebaseerd op acht uitgangspunten, die u hieronder samengevat kunt lezen. Het volledige beleid vindt u hier.


1. We voldoen aan wet- en regelgeving

Onze eerste stelregel is uiteraard dat we de fiscale wet- en regelgeving volledig naleven. En niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest. Zo maken we wel gebruik van fiscale stimuleringsmaatregelen en vrijstellingen, maar alleen als ons gebruik past bij de bedoeling van die regeling.


2. We doen aan verantwoorde belastingplanning

In Nederland zijn wij vanwege onze maatschappelijke functie vrijgesteld van vennootschaps- en dividendbelasting over de beleggingsopbrengsten. Dat voorkomt dubbele belastingafdracht over pensioengeld (de gepensioneerden betalen immers al belasting over hun pensioenuitkering). Bij beleggingen in het buitenland wordt die vrijstelling niet altijd gevolgd, waardoor toch dubbele belastingheffing kan ontstaan. Dit proberen we in onze beleggingsstrategie te voorkomen, maar uiteraard altijd binnen de grenzen van maatschappelijk verantwoord fiscaal gedrag.


3. Onze beleggingen zijn altijd uitlegbaar en beheersbaar

Onze beleggingstransacties, -strategieën en -structuren moeten begrijpelijk, uitlegbaar en beheersbaar zijn. Ook de fiscale kant ervan.


4. We beleggen niet om fiscale voordelen te halen

We selecteren onze beleggingen op basis van de voorwaarden als rendementsverwachting, risico en duurzaamheid - nooit in de eerste plaats vanwege fiscale voordelen van een belegging.


5. We brengen de fiscale gevolgen van een belegging vooraf in kaart

Voordat we met het pensioengeld een belegging doen, doen we onderzoek naar de fiscale gevolgen. Dat geldt in het bijzonder voor niet-beursgenoteerde beleggingen als private equity. Als de belegging niet past bij ons fiscale beleid, gaat het niet door.


6. We streven naar een goede relatie met de belastingdienst

Wij maken ons sterk voor een goede samenwerking met de fiscale autoriteiten, gebaseerd op vertrouwen en respect. We willen duidelijkheid en voorspelbaarheid op fiscaal gebied en in complexe situaties proberen we van de fiscale autoriteiten vooraf zekerheid te krijgen.


7. We beleggen alleen via landen met een zeer lage of geen winstbelasting als dat verantwoord is

In de wereld van de beleggingen wordt veel gebruikgemaakt van constructies via landen met geen of een zeer lage winstbelasting (de zogeheten offshore jurisdicties). Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke kritiek hierop en die delen we ook. Wij beleggen niet in zulke landen met als enige bedoeling belastingvoordeel te behalen. En we beleggen zeker niet in landen die door de EU of de Nederlandse overheid op hun ‘zwarte lijst’ zijn gezet. We beleggen alleen via landen met een zeer lage of geen winstbelasting als dat verantwoord is.


8. Onze bestuurders zijn fiscaal integer

We hebben als pensioenfonds niet alleen voor onszelf hoge fiscale normen, maar we verlangen dit ook van onze bestuurders in hun activiteiten binnen én buiten het pensioenfonds.