Er komen verkiezingen voor een nieuw verantwoordingsorgaan


Stap in en stel je verkiesbaar

Ben je deelnemer of gepensioneerde bij Rail & OV? En wil je meepraten over je pensioen en het pensioen van je collega’s en oud-collega’s? Dat kan! Het verantwoordingsorgaan (VO) van Rail & OV is de plek waar je je namens deelnemers of gepensioneerden sterk maakt voor pensioen. Per 1 januari 2025 worden nieuw gekozen leden van het VO benoemd. De verkiezingen zijn van 7 tot en met 27 oktober 2024. Stap in en stel je nu verkiesbaar!

Hieronder vind je het meer informatie over het verantwoordingsorgaan en de verkiezingen.


Het verantwoordingsorgaan kijkt mee met het bestuur en geeft advies.

Het VO bestaat uit zeventien mensen. Zes daarvan vertegenwoordigen de deelnemers die nu pensioen opbouwen. Zes daarvan vertegenwoordigen de gepensioneerden. En vijf daarvan vertegenwoordigen de werkgevers.

Als lid van het VO waak je over de pensioenen van meer dan 100.000 collega’s en oud-collega’s bij het spoor en OV. Je kijkt over de schouder van het bestuur mee naar alles wat er speelt rondom pensioenen. En dat is nogal wat! Denk aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) van het vermogen van Rail & OV. En natuurlijk ook aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Bij bepaalde onderwerpen heeft het VO ook adviesrecht. En achteraf beoordeelt het VO jaarlijks of het bestuur goed heeft gehandeld. De resultaten hiervan publiceert het VO in het jaarverslag.


Maak kennis met het VO

Klik hier als je wilt zien wie nu in het VO zitten.


In dit filmpje wordt meer verteld over hoe het pensioenfonds wordt bestuurd. Daarin is ook aandacht voor de rol van het VO.


Als VO-lid vergader je maandelijks en krijg je de nodige opleiding

Je vergadert jaarlijks ongeveer tien keer als VO. Ook neem je deel aan een werkgroep die focust op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld vermogensbeheer. We verwachten dat je gemiddeld twee dagen in de maand besteedt aan het VO. Die tijd gaat zitten in:

 • Voorbereiding van de vergaderingen.
 • Bijwonen en deelnemen aan de vergaderingen.
 • Deelnemen aan werkgroepen van het VO.
 • Volgen van cursussen en opleidingen.

Je krijgt een vergoeding voor deelname aan het VO. Rail & OV heeft daarvoor een beloningsbeleid.

Lees meer in dit interview met twee leden van het huidige VO uit juni 2023.


Een VO-lid wordt gekozen door de kiesgroep waartoe diegene zelf behoort.

De vertegenwoordigers van deelnemers en van gepensioneerden worden gekozen door de achterban.

Iedere vier jaar organiseert Rail & OV daarom verkiezingen. Van 7 tot en met 27 oktober 2024 vinden die verkiezingen plaats voor het nieuwe VO dat in per 2025 wordt benoemd. Je kunt gekozen worden door de deelnemers die nu pensioen opbouwen als je op dit moment werkt. Geniet je nu van je pensioen? Dan kun je gekozen worden door je oud-collega’s die ook gepensioneerd zijn. We noemen dat kiesgroepen.

De vertegenwoordigers van werkgevers worden niet gekozen. Zij worden benoemd op voordracht van de werkgevers.


Heb je belangstelling? Kijk dan hier en stel je uiterlijk 9 juni 2024 kandidaat!

Rail & OV heeft het liefst een VO dat een afspiegeling is van het pensioenfonds. Jongere medewerkers (onder de 40 jaar) en vrouwen worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Dit zijn de voorwaarden om kandidaat te zijn

 • Je moet op 1 januari 2025 én de vier jaar daarna actief deelnemer of gepensioneerde van Rail & OV zijn.
 • Je wilt na je benoeming ten minste vier jaar lid blijven van het VO.
 • Je hebt interesse in de pensioenmaterie en wilt ook opleidingen volgen.
 • Je werkt graag samen met anderen, maar kunt ook kritisch zijn.
 • Je hebt begrip voor andere meningen en bent bereid om naar anderen te luisteren als je je oordeel vormt.
 • Je voldoet aan de maximale zittingstermijn gesteld in het beleid van pensioenfonds Rail & OV.

Beleid Pensioenfonds Rail & OV bij benoeming bestuurders en leden VO met een zittingstermijn vanaf 8 jaar

 • Het bestuur van Rail & OV conformeert zich aan wet- en regelgeving en daarmee aan de Code Pensioenfondsen 2024.
 • Dit betekent dat bestuurders en leden van het verantwoordingsorgaan in principe worden benoemd voor maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn van maximaal vier jaar.
 • Uitgangspunt is dat iemand niet langer dan 8 jaar lid is van het bestuur of het verantwoordingsorgaan.
 • Het is mogelijk de totale zittingsduur te verlengen tot 12 jaar. Bij de beoordeling van de kandidaatstelling gelden de volgende aanvullende criteria:
  • Individueel; heeft de kandidaat specifieke kennis en/of competenties die van aanvullende waarde is/zijn voor het pensioenfonds en een derde benoemingstermijn rechtvaardigen, en;
  • Collectief; hoe past dit binnen de opbouw van het team?
   • Zijn er meer leden met deze specifieke kennis/competenties?
   • Zijn er specifieke omstandigheden?
   • Is er een goed evenwicht in ervaringsjaren tussen de leden van het team?
 • Een zittingsduur langer dan 12 jaar is in principe niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Bij de beoordeling van de kandidaatstelling gelden dezelfde criteria als bij de beoordeling van kandidaten met een totale zittingsduur vanaf 8 jaar, maar dan verzwaard toegepast.
 • Op basis van het verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan vindt de beoordeling van kandidaten van het verantwoordingsorgaan voor de kieslijsten plaats door de verkiezingscommissie.

Dit doe je als je gekozen wilt worden

Als je enthousiast bent en je verkiesbaar wilt stellen is het verstandig om eerst een aantal vragen voor jezelf te beantwoorden:

 • Voldoe ik aan de profielschets? Download hier de profielschets.
 • Heb ik twee dagen per maand beschikbaar of kan ik die vrij maken?
 • Stel ik me verkiesbaar namens de kiesgroep waartoe ik behoor op 1 januari 2025 (deelnemers of gepensioneerden)?

Daarna is de vraag of je je namens een bepaalde vereniging verkiesbaar stelt of als zelfstandige kandidaat. Beide is mogelijk. Je kunt maar op één kieslijst staan.

Via een van de volgende drie kieslijsten kun je je verkiesbaar stellen:

Aanmelden loopt via de vereniging. Neem contact op met de vereniging waarbij je je kandidaat wilt stellen.


Informatie voor verenigingen:

Lever de kieslijst in en voeg hier voor iedere kandidaat een ingevuld kandidaatstellingsformulier bij.

Uiterlijk 9 juni 2024 ontvangen wij graag de formulieren. Mail alle formulieren in één keer naar: verantwoordingsorgaan@railov.nl

Vul de kieslijst met elkaar in en voeg hier voor iedere kandidaat een ingevuld kandidaatstellingsformulier bij.

Als je je verkiesbaar stelt via een vrije lijst, heeft iedere kandidaat minstens tien steunverklaringen nodig vanuit de eigen kiesgroep. Gebruik daarvoor het formulier Steunverklaringen 2024.


Uiterlijk 9 juni 2024 ontvangen wij graag de volgende formulieren:

 • Formulier Kieslijst 2024;
 • Formulier Kandidaatstelling 2024;
 • Formulier Steunverklaringen 2024;

Mail alle formulieren in één keer naar: verantwoordingsorgaan@railov.nl

Vul de kieslijst in met jezelf op nummer 1 en voeg hier een ingevuld kandidaatstellingsformulier bij.

Als je je verkiesbaar stelt via een vrije lijst, heb je minstens tien steunverklaringen nodig vanuit de eigen kiesgroep. Gebruik daarvoor het formulier Steunverklaringen 2024.


Uiterlijk 9 juni 2024 ontvangen wij graag de volgende formulieren:

 • Formulier Kieslijst 2024;
 • Formulier Kandidaatstelling 2024;
 • Formulier Steunverklaringen 2024.

Mail alle formulieren in één keer naar: verantwoordingsorgaan@railov.nl.


Wat gebeurt wanneer bij de verkiezingen 2024?

23144 ROV Tijdlijn VO website v2 minder achtergrond


De verkiezingscommissie organiseert de verkiezingen

Er is een verkiezingscommissie die bestaat uit drie leden. Mathilde Reintjes vanuit het bestuur. En Vincent Klok en Rob Derksen vanuit het huidige VO. Zij organiseren de verkiezingen en houden daarbij het verkiezingsreglement scherp in het oog.


Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de verkiezingen of het VO? Stuur dan een e-mail naar: verantwoordingsorgaan@railov.nl.