Als u gaat verhuizen (gepensioneerd)

Verhuist u in Nederland?  U hoeft niets te doen 

Als u verhuist binnen Nederland, dan hoeft u geen adreswijziging aan ons door te geven. Wij ontvangen uw gegevens automatisch van de gemeente waar u gaat wonen.

Verhuist u naar of in het buitenland? U moet zelf uw adreswijziging opsturen

Als u gaat verhuizen naar of in het buitenland, geeft u dan zelf uw adreswijziging aan ons door. Deze adreswijziging moet voorzien zijn van uw handtekening.

Stuurt u uw adreswijziging naar: 
SPF Beheer BV
Postbus 2030
3500 GA Utrecht
Nederland

De ondertekende adreswijziging kunt u ook inscannen en mailen naar: pensioenen@spfbeheer.nl

U gaat in het buitenland wonen. Hoe krijgt u uw pensioen?

Wij betalen uw pensioen op een bankrekening in Nederland. Wij kunnen uw pensioen ook overmaken op een buitenlandse bankrekening. De bank rekent daar meestal kosten voor. Die kosten betaalt u zelf.

Bewijs van in leven

Als u in het buitenland woont, vragen wij elk jaar een bewijs dat u nog in leven bent. Wij sturen u daarvoor een formulier toe, maar u vindt het formulier ook op onze website. Het formulier ontvangen wij graag voor 1 december volledig ingevuld retour. Het formulier kunt u ook scannen en mailen naar: pensioenen@spfbeheer.nl.

Welke wijzigingen moet u nog meer doorgeven als u in het buitenland woont?

In de volgende situaties ontvangen wij graag zo snel mogelijk bericht van u.

  • Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat; 
  • Na overlijden van uzelf of uw partner;
  • Na een scheiding;
  • Als u uit elkaar bent na een geregistreerd partnerschap;
  • Als u voor uw pensioen gaat samenwonen en uw partner wilt laten aanmelden voor partnerpensioen;
  • Bij  uit elkaar gaan na erkend samenwonen; 
  • Als u een ander bankrekeningnummer krijgt;
  • Bij verhuizing naar of in het buitenland;
  • Als u arbeidsongeschikt raakt.

Het is belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben. Dan ontvangt u uw juiste pensioen en de informatie daarover op tijd en op het goede adres.