Wat gebeurt er als ik naar het buitenland verhuis?

Voor uw pensioenuitkering maakt het niet uit of u in het buitenland woont: u blijft gewoon dezelfde rechten houden. Wel moet u daarvoor het een en ander regelen. Daar leest u hier meer over. 


Kunt u uw pensioen in het buitenland ontvangen?

Ja, het kan op een Nederlands bankrekeningnummer of op een rekening bij een buitenlandse bank. In het laatste geval moet u dat zelf met uw bank regelen. U krijgt dan te maken met de voorwaarden van het internationale betalingsverkeer en betaalt daarvoor mogelijk een vergoeding. Ook ontvangt u uw pensioen later dan onze betaaldata. De Nederlandse betaaldata vindt u hier.

Hoe zit het met belasting betalen? 

Op uw pensioen wordt loonheffing ingehouden volgens de Nederlandse wet. Maar waarschijnlijk betaalt u ook belasting in het land waar u gaat wonen. U kunt vrijstelling aanvragen zodat u geen dubbele belastingheffing krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. 

Hoe zit het met loonheffingskorting?

Wij passen geen loonheffingskorting toe op het pensioen dat u van ons ontvangt. Hierdoor is uw netto pensioenuitkering lager.
Dit is een maatregel van de Belastingdienst. Met deze maatregel wil de Belastingdienst voorkomen dat buitenlands belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen en dit later moeten terug betalen.

Heeft u recht op heffingskorting? Dan kunt u deze zelf via uw een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst.


Loonheffingennummer

De Belastingdienst vraagt soms naar het loonheffingennummer van uw uitkeringsinstantie. Ons loonheffingsnummer is 002220660L04.

Bewijs van in leven

Als u in het buitenland woont, vragen wij elk jaar een bewijs dat u nog in leven bent. Wij sturen u daarvoor een formulier toe, maar u vindt het formulier ook op onze website. Het formulier ontvangen wij graag voor 1 december volledig ingevuld retour. Het formulier kunt u ook scannen en mailen naar: pensioen@railov.nl.

Hoe blijft u in het buitenland op de hoogte?

Daarvoor kijkt u hier.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.