Wat gebeurt er als ik naar het buitenland verhuis?

Het is niet vanzelfsprekend dat uw nieuwe partner een uitkering ontvangt van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. U leest hier wat uw nieuwe partner wel en niet kan verwachten


Kunt u uw pensioen in het buitenland ontvangen?

Ja, het kan op een Nederlands bankrekeningnummer of op een rekening bij een buitenlandse bank. In het laatste geval moet u dat zelf met uw bank regelen. U krijgt dan te maken met de voorwaarden van het internationale betalingsverkeer en betaalt daarvoor mogelijk een vergoeding. Ook ontvangt u uw pensioen later dan onze betaaldata. De Nederlandse betaaldata vindt u hier.

Hoe zit het met belasting betalen? 

Op uw pensioen wordt loonheffing ingehouden volgens de Nederlandse wet. Maar waarschijnlijk betaalt u ook belasting in het land waar u gaat wonen. U kunt vrijstelling aanvragen zodat u geen dubbele belastingheffing krijgt. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Let op: Is er geen woonadres bekend maar wel een postadres dan passen we het anoniementarief (52%) toe. Heeft u een brief van de Belastingdienst waaruit blijkt dat de fiscale woonplaats nog steeds Nederland is? Stuurt u deze naar ons op. Dan passen we het normale tarief toe.

Hoe zit het met loonheffingskorting?

Wij passen geen loonheffingskorting toe op het pensioen dat u van ons ontvangt. Hierdoor is uw netto pensioenuitkering lager.
Dit is een maatregel van de Belastingdienst. Met deze maatregel wil de Belastingdienst voorkomen dat buitenlands belastingplichtigen te veel aan heffingskortingen ontvangen en dit later moeten terug betalen.

Heeft u recht op heffingskorting? Dan kunt u deze zelf via uw een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst.


Loonheffingennummer

De Belastingdienst vraagt soms naar het loonheffingennummer van uw uitkeringsinstantie. Ons loonheffingsnummer is 002220660L04.

Bewijs van in leven

Als u in het buitenland woont, vragen wij elk jaar een bewijs dat u nog in leven bent. Wij sturen u daarvoor in september, per post, ons formulier toe. Hier hoeft u niet op de wachten, u vindt het formulier ook op onze website. Het formulier ontvangen wij graag voor 1 december volledig ingevuld retour. Scan en mail het formulier naar: pensioen@railov.nl. U kunt het formulier uiteraard ook per post sturen.

Waarom hebben wij een ‘Bewijs van in leven zijn’ nodig?
U woont niet in Nederland. Wij ontvangen daardoor geen automatische wijzigingen in uw persoonlijke gegevens via de Basisregistratie Personen. Daarom vragen wij u om elk jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ naar ons op te sturen. Wij hebben dat bewijs nodig om uw pensioen aan u over te maken.

Formulier wordt niet vertaald
Het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is een Nederlands pensioenfonds en voert de Nederlandse taal. Op het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ staan de meest gangbare vertalingen. Verzoekt uw instantie dit formulier in de taal van uw land aan te bieden? Dan adviseren wij u een vertaalbureau in te huren. Kosten hiervoor komen voor uw eigen rekening.

Hoe blijft u in het buitenland op de hoogte?

Daarvoor kijkt u hier.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Ga naar onze contactpagina.