Hoe is uw pensioen geregeld?

Welkom bij Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, mijnpensioenoverzicht.nl en Mijn Rail & OV op railov.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid. Ons beleggingsbeleid vindt u op onze website

> Download hier laag 1: Regeling Rail & OV Variant A
> Download hier laag 2: Regeling Rail & OV Variant A
> Download hier laag 1: Regeling Rail & OV Variant C
> Download hier laag 2: Regeling Rail & OV Variant C
> Download hier laag 1: Regeling Rail & OV Variant D
> Download hier laag 2: Regeling Rail & OV Variant D


Versie pensioen 1-2-3: januari 2024