Als u gaat verhuizen

Verhuist u binnen Nederland?

U hoeft niets te doen, wij ontvangen het nieuwe adres van de gemeente waar u bent ingeschreven.

Verhuist u naar of in het buitenland?

Als u gaat verhuizen naar of in het buitenland, geeft u dan zelf uw adreswijziging aan ons door. Deze adreswijziging moet voorzien zijn van uw handtekening.
Stuurt u uw adreswijziging naar:

SPF Beheer BV
Postbus 2030
3500 GA Utrecht
Nederland

De ondertekende adreswijziging kunt u ook inscannen en mailen naar: pensioenen@spfbeheer.nl