Check uw situatie


U was op uw eerste ziektedag deelnemer aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. U wordt mogelijk arbeidsongeschikt verklaard. Wilt u weten waar u recht op heeft van Rail & OV? Check dan hieronder uw persoonlijke situatie.

Lees ook de brochure 'Ik word arbeidsongeschikt' voor meer informatie.


Recht op premievrije pensioenopbouw

Let op: er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze check. Meer informatie over pensioen en arbeidsongeschiktheid vindt u op onze website, pensioenreglement en de brochure 'ik word arbeidsongeschikt'.


Uw arbeidsongeschiktheidspercentage

Klikt u op de blauwe tekst om het verschil in antwoord te bekijken.


U krijgt van het UWV een uitkering

Klikt u op de blauwe tekst om het verschil in antwoord te bekijken.


Voortzettingspercentage van premievrije pensioenopbouw

Klikt u op de blauwe tekst om het verschil in antwoord te bekijken.

* bij een WGA-uitkering wordt dit berekend over 70% van uw pensioengevend inkomen.

* bij een IVA-uitkering wordt dit berekend over 75% van uw pensioengevend inkomen.


Recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw inkomen

Klikt u op de blauwe tekst om het verschil in antwoord te bekijken.


Wij krijgen automatisch een melding

Wij ontvangen van het UWV een melding over uw arbeidsongeschiktheid. Dit beoordelen we en we laten u weten wat dit voor u betekent. U hoeft dus hier niks voor te doen. Let op! Het duurt gemiddeld een tot drie maanden voordat wij de melding van het UWV ontvangen.