Uw situatie verandert

Verandert uw arbeidsongeschiktheid? Dan hoeft u niets te doen. Rail & OV krijgt dat automatisch door van het UWV.


U verandert van baan

U kunt dan het beste contact met Rail & OV opnemen. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Tegelijkertijd zijn er wettelijke regels die de inkomenspositie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers beschermen bij het wisselen van baan. Veel hangt ook af van uw gezondheidstoestand op dat moment. Alle reden dus, om contact met ons op te nemen.


U heeft een nieuwe bankrekeningnummer

Ontvangt u arbeidsongeschiktheidspensioen van ons? Vul dan het formulier Uitbetaling pensioen op ander rekeningnummer in. Als u dat voor de eerste van de maand doet, betalen wij u de maand daarop op uw nieuwe rekeningnummer uit.