Vervroegd met pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid


Ruim voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van ons een melding over het aanvragen van uw pensioen. Wilt u al eerder informatie over uw pensionering? Neemt u dan contact met ons op. We nemen de keuzemogelijkheden graag met u door of sturen u een berekening. Houdt u er wel rekening mee dat de premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid, het arbeidsongeschiktheidspensioen en uw UWV-uitkering stoppen zodra u AOW ontvangt.


Uw pensioen vervroegen

Wanneer u uw pensioen vervroegt, kan dit gevolgen hebben voor het pensioen en uw UWV-uitkering. Zoals vervroegen ook gevolgen kan hebben voor uw pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen. Lees meer hierover in de brochure 'Ik word arbeidsongeschikt' op onze documentenpagina. Omdat dit een lastig onderwerp is, wil Rail & OV u graag uitleggen hoe het in uw geval zit. Neemt u gerust contact met ons op.