Aanpak bij arbeidsongeschiktheid


Het kan zijn dat u recht heeft op premievrije opbouw van uw pensioen en mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen.


Het UWV verklaart u arbeidsongeschikt

Bent u tijdens uw dienstverband bij een aangesloten werkgever van Rail & OV ziek geworden en daarna arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u van het UWV daarover een brief. Het UWV meldt dit ook bij ons. Wij laten u daarna weten wat de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid zijn op uw pensioen.


Arbeidsongeschiktheid melden

Hebben wij geen gegevens ontvangen van het UWV? Meld u het dan bij ons. U heeft mogelijk met terugwerkende kracht recht op premievrijstelling en mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen.


Meer informatie

Meer informatie vindt u in onze brochure. Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen in onze brochure op de documentenpagina.