None

Meest gestelde vragen over de nieuwe pensioenregeling


De meest gestelde vragen over de nieuwe pensioenregels staan hieronder.

Waarom komen er nieuwe pensioenregels?

U krijgt een nieuwe pensioenregeling, omdat de pensioenwet verandert. Waarom de pensioenwet verandert, leest u hier.


Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is in 2020 overeengekomen tussen overheid, werkgevers en vakbonden. Dit akkoord geeft in hoofdlijnen aan wat er aan de Nederlandse pensioenen moet veranderen. Het pensioenakkoord is ook voor u belangrijk. Waarom leest u hier.


Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor mij?

Door de nieuwe pensioenwet veranderen de arbeidsvoorwaarden van alle werkgevers en dus van alle werknemers. Daarom krijgt u een nieuwe pensioenregeling. We weten nog niet wat die nieuwe regeling voor u persoonlijk betekent. Wat we u al wel kunnen vertellen, is dat u uw pensioen persoonlijker wordt. Ook gaat u pensioen meer en sneller meebewegen met de economie. Dit betekent dat uw pensioen sneller kan stijgen of dalen. Hier leest u wat er moet gebeuren en wanneer uw nieuwe pensioenregeling ingaat.


Waarom is er zo veel tijd nodig voor ik iets weet over mijn eigen pensioen?

Het pensioenakkoord is al in 2019 overeengekomen. Waarom duurt het dan nog zo lang voor de nieuwe pensioenregeling ingaat? Dat komt doordat na de ondertekening alle afspraken uitgewerkt moesten worden in de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). Inmiddels is dit wetsvoorstel in december 2022 goedgekeurd door de Tweede Kamer en eind mei 2023 door de Eerste Kamer. Werkgevers en de vakverenigingen zijn het met elkaar eens over de uitwerking van de Wtp in onze sector. Vervolgens heeft Rail & OV tijd nodig om de nieuwe pensioenregeling in te voeren.


Ik wil geen pensioen opbouwen in de nieuwe regeling of dat mijn opgebouwd pensioen meegaat in de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

Dat kan niet. Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet. Ook kunt u volgens deze wet geen bezwaar maken tegen het invaren. De sociale partners (de vertegenwoordigers van werkgever- en werknemersorganisaties) hebben ervoor gekozen dat de pensioenen die al zijn opgebouwd meeverhuizen naar de nieuwe regeling. Bedenk dat u uw opgebouwd pensioen niet kwijtraakt en dat het invaren voordelen heeft. Daarnaast kijkt het bestuur, het verantwoordingsorgaan en De Nederlandsche Bank of bij het invaren er goed gekeken is naar de belangen van alle groepen (mensen die bij ons pensioen opbouwen, hebben opgebouwd, gepensioneerden enz.).