None

Wat is de dienstregeling?


We zijn op weg naar een nieuwe pensioenregeling. Er zijn drie hoofdstappen om tot een nieuwe pensioenregeling te komen:

  1. Eerst overleggen werkgevers en vakbonden samen over de aan te passen arbeidsvoorwaarde pensioen.
  2. Daarna praat ons pensioenfonds mee over de gewenste aanpassingen. Wij kijken dan of we de nieuwe pensioenregeling ook kunnen uitvoeren.
  3. Als derde stap verwerken we de nieuwe pensioenregeling in onze administratiesystemen. Als we dat gedaan hebben, kunnen we u precies vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent.

Wat is er al gebeurd?

Maart 2022

Wetsvoorstel toekomst pensioenen naar Tweede Kamer. Als de nieuwe Wet door de Tweede én Eerste Kamer is goedgekeurd, gaan de nieuwe regels in. Naar verwachting is dat 1 juli 2023.

Juni 2022

Werkgevers en werknemers (vakverenigingen) bij Rail & OV hebben op 8 juni 2022 unaniem een voorlopige keuze gemaakt voor de solidaire pensioenregeling. Ze konden kiezen uit twee varianten: de solidaire of flexibele pensioenregeling.

De belangrijkste argumenten van sociale partners voor deze voorlopige keuze zijn:

  • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden;
  • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer;
  • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen;
  • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om pieken en dalen af te vlakken.

Deze keuze is nog voorlopig omdat op dit moment nog niet alle aspecten van de wet duidelijk zijn. In 2023 zullen de werkgevers en vakverenigingen een definitieve keuze maken voor de nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Rail & OV.

December 2022

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 22 december voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gestemd. Daarmee is de wet aangenomen en is er weer een belangrijke stap gezet op weg naar een vernieuwd pensioenstelsel.

Mei 2023

De Eerste Kamer heeft de wet goedgekeurd. De wet treedt in juli 2023 in werking.
Rail & OV koerst nog steeds op verhuizing naar het vernieuwde stelsel in 2025.

Juli 2023

Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling.


Wat gaan we de komende jaren doen?

2024

Er komt een implementatie- en communicatieplan. Deze worden voorgelegd aan DNB en AFM. Het Verantwoordingsorgaan geeft haar advies over de nieuwe pensioenregeling en het plan van aanpak.

De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt de nieuwe pensioenregeling en het plan van aanpak.

2025

Overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is een ambitieuze planning, toch streven we er naar. Of dit gaat lukken, hangt af van waar we onderweg tegenaan lopen.