None

Hoe ziet mijn nieuwe pensioenregeling er uit?


Zolang de nieuwe pensioenregeling nog niet is ingegaan, kunnen u nog niet precies vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent. Veel blijft hetzelfde.

Wel kunnen we u vertellen hoe de nieuwe pensioenregeling er op hoofdlijnen uit gaat zien. Er zijn twee varianten waar de werkgevers en vakbonden uit konden kiezen. De solidaire of de flexibele variant. Het is niet mogelijk de huidige pensioenregeling te houden. Die keuze is er niet.

De uiteindelijke hoogte van uw pensioen is bij beide varianten afhankelijk van de hoogte van de pensioenpremie en de beleggingsresultaten. Dat verandert niet. Het pensioenkapitaal is bij beide varianten persoonlijk.

Werkgevers en werknemers (vakverenigingen) bij Rail & OV hebben een keuze gemaakt voor de solidaire premieregeling. Hier leest u er meer over.

De solidaire variant

  • Lijkt het meest op de huidige regeling;
  • We blijven gezamenlijk beleggen;
  • De beleggingen passen we aan op uw leeftijd;
  • Door de reserve zijn op- en neerwaartse bewegingen in uw pensioenuitkering gelijkmatiger.


solidair_vBcpinO.original.png

De flexibele variant

  • We beleggen tot uw pensioendatum op basis van uw keuze uit een beperkt aantal beleggingsmogelijkheden;
  • Na pensionering beleggen we gezamenlijk, maar niet meer op basis van uw individuele keuze;
  • Minder mogelijkheden om op- en neerwaartse bewegingen in uw pensioenuitkering op te vangen;
  • Keuze voor een vaste, vaak wel lagere uitkering bij een verzekeraar of het pensioenfonds.

Flexibel_ajI0Klk.original.png

De 'dienstregeling' voor het invoeren van de nieuwe pensioenregeling leest u hier.