None

Waarom nieuwe pensioenregels?


We hebben in Nederland een van de beste pensioensystemen van de wereld. U kunt zich dus afvragen waarom er dan toch een nieuw systeem komt. U leest hier waarom een nieuwe pensioenwet nodig is.

Waarom het huidige pensioensysteem aanpassen?

Zoals het pensioensysteem nu is, beloven veel pensioenfondsen dat zij hun deelnemers vanaf hun pensioendatum een vast bedrag uitbetalen. Pensioenfondsen kunnen dit vaste bedrag vaak niet meer garanderen. Dit komt doordat de rente al lang erg laag is. Een oplossing is dan om het pensioen te verlagen. Op dit moment stijgt de rente wel, maar niet voldoende. En als dat niet voldoende is, moeten de pensioenpremies (fors) omhoog. Bovendien moeten pensioenfondsen op dit moment grote buffers aanhouden. Het geld dat in die buffers zit, gaat niet naar uw pensioen.

Daarnaast leven we langer en verandert de arbeidsmarkt. Dat maakt het garanderen van een vast pensioen over een heel lange periode steeds lastiger. Werkgevers, vakbonden en het kabinet willen voorkomen dat pensioenen omlaag gaan of onbetaalbaar worden. Dat doen zij met het nieuwe pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord is de basis voor de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). Deze wet is de basis voor de nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV.


Bekijk ook het informatiefilmpje van de Rijksoverheid