None

Wat is het pensioenakkoord?


Het pensioenakkoord is de basis voor de nieuwe pensioenwet. Deze Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is ingegaan per 1 juli 2023 in. U leest er hier meer over.

Afspraken over veranderingen in het pensioensysteem zijn gemaakt

In 2019 hebben de regering, werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over veranderingen in het Nederlandse pensioensysteem. Deze afspraken staan in het pensioenakkoord van 2020. Het gaat om afspraken op hoofdlijnen. De details over het nieuwe pensioensysteem zijn uitgewerkt in de Wet toekomst pensioenen die per 1 juli 2023 is ingegaan.

De 'dienstregeling' voor de invoering van het nieuwe pensioensysteem leest u hier.


Dit zijn de hoofdlijnen van het pensioenakkoord

  • We stappen af van een systeem waarmee we over een periode van 40 jaar of zelfs langer zekerheid over de hoogte van uw pensioen garanderen. Dat past niet langer in deze tijd. Niemand kan zo lang in de toekomst kijken. En door niet langer zo ver vooruit te kijken, zijn we niet langer afhankelijk van de lange termijn rentestand.
  • U krijgt voortaan een persoonlijk pensioenkapitaal. Dan is het duidelijker wat de rendementen die het pensioenfonds maakt, doen met uw pensioenvermogen. Pensioenfondsen hebben bewezen dat zij goed in staat zijn inzicht te bieden in de rendementen op lange termijn. Slechte economische tijden meegerekend.
  • Pensioenen gaan meebewegen met de economie. Hierdoor gaat uw pensioen ieder jaar omhoog of omlaag. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen.
  • We geven voortaan een verwachting van de waarde van uw toekomstige pensioen. In die verwachting verwerken we ook allerlei toekomstige economische scenario’s, zoals inflatie. Op deze manier kunt u een inschatting maken of uw pensioen ook aansluit bij uw toekomstige behoeften. Naarmate uw pensioenleeftijd nadert, worden deze verwachtingen over de waarde van uw pensioen steeds nauwkeuriger.

Meer informatie over de afspraken in het pensioenakkoord leest u hier.