None

Uw huidige pensioen verhuist mee naar de nieuwe pensioenregeling


De Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) gaat er standaard van uit dat uw huidige pensioen meeverhuist naar de nieuwe pensioenregeling. Tenzij verhuizen van het huidige pensioen erg ongunstig zou zijn voor deelnemers, gepensioneerden, werkgevers of het pensioenfonds zelf. We noemen dit ook wel invaren.


Wat is invaren?

Invaren betekent dat het huidige pensioen meeverhuist naar de nieuwe pensioenregeling. Dit houdt in dat de nieuwe pensioenregels ook van toepassing worden op het pensioen dat u al heeft opgebouwd of dat u al ontvangt.


Waarom kiezen sociale partners voor meeverhuizen?

Als Rail & OV de pensioenen meeverhuist, dan gaan de opgebouwde pensioenen van deelnemers en gepensioneerden in één keer over van de huidige naar de nieuwe regeling. Daarmee blijft het collectief bij elkaar, waardoor risicodeling en solidariteit in de nieuwe pensioenregeling optimaal kunnen worden benut. Als we niet zouden invaren dan is de verwachting dat we niet of alleen beperkt kunnen indexeren. Al met al leidt invaren naar verwachting tot een hoger rendement en dus tot een beter pensioen voor deelnemers en gepensioneerden. Door het huidige pensioen in te varen in de nieuwe pensioenregeling hoeft het pensioenfonds geen hoge buffers aan te houden in de oude regeling en kan dit pensioengeld eerder worden toegekend aan deelnemers en gepensioneerden. Ook voorkomen we met invaren dat er twee systemen naast elkaar blijven bestaan, waarbij we twee administraties en twee toezichtkaders in stand moet houden, wat weer leidt tot extra uitvoeringskosten. Tot slot is één pensioenregeling ook veel duidelijker en biedt het deelnemers en gepensioneerden een beter inzicht in hun persoonlijke situatie.


Moment van omzetten is belangrijk

Belangrijke elementen bij het omzetten van het huidige pensioen naar de nieuwe pensioenregeling zijn onder andere de dekkingsgraad en de rentestand van dat moment. Lees hier meer.