Veelgestelde vragen over het UPO


Algemeen

  • Bouwt u bij ons pensioen op? Dan ontvangt u jaarlijks het pensioenoverzicht. Meestal halverwege het jaar, maar in ieder geval voor 1 oktober.

  • Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan ontvangt u één keer in de vijf jaar uw pensioenoverzicht. Wel kunt u uw actuele pensioenoverzicht elk jaar inzien in Mijn Rail & OV.

  • Is uw pensioen ingegaan? U ontvangt het jaarlijks pensioenoverzicht meestal halverwege het jaar, maar in ieder geval voor 1 oktober.
  • Uw pensioenoverzicht vindt u in uw dossier op Mijn Rail & OV. U vindt Mijn Rail & OV op railov.nl en logt veilig en eenvoudig in met uw DigiD. 

  • Bent u nabestaande? Dan ontvangt u het pensioenoverzicht alleen per post.
  • Heeft u bij MijnOverheid aangegeven uw post van ons digitaal te willen ontvangen? Dan krijgt u een melding van MijnOverheid als het pensioenoverzicht klaarstaat in Mijn Rail & OV. U krijgt het pensioenoverzicht dan niet per post.

  • Heeft u dat niet bij MijnOverheid aangegeven? Dan krijgt u het pensioenoverzicht per post.

  • Bent u nabestaande? Dan ontvangt u het pensioenoverzicht alleen per post.
  • We versturen niet alle pensioenoverzichten tegelijk. U kunt uw post dus later ontvangen. Als wij het overzicht per post hebben verstuurd, staat deze ook in Mijn Rail & OV. Heeft u bij MijnOverheid aangegeven uw post digitaal te willen ontvangen? Dan krijgt u een melding van MijnOverheid als het pensioenoverzicht klaarstaat in Mijn Rail & OV. U krijgt het pensioenoverzicht dan niet per post.

  • Ontvangt u al pensioen? Dan ontvangt u het overzicht van uw ingegaan pensioen later dit jaar.


Over de persoonlijke gegevens

Het klantnummer is een nummer waarmee u bekend bent bij ons. Dit is ook uw pensioennummer. Als u contact met ons opneemt, geeft u dan dit nummer aan ons door. Dan kunnen wij uw gegevens opzoeken.

Uw pensioen is ingegaan

Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum) ontvangen wij van de gemeente (Basisregistratie personen) waar u bent ingeschreven. Neemt u hierover contact op met de gemeente. Let op! Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 1 mei bij ons bekend waren. Als er na deze datum iets is veranderd, dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht.

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 1 mei bij ons bekend zijn. Bent u na deze datum getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? Dan ziet u dit nog niet terug op het pensioenoverzicht.

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 1 mei bij ons bekend waren. Bent u na deze datum gescheiden, niet meer geregistreerd als partners of uw samenleving is gestopt? Dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht. Bij een echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap ontvangen wij een melding van de gemeente. Geef zelf aan ons door als u niet meer samenwoont. U doet dit door de Verklaring einde samenwonen ingevuld en ondertekend naar ons op te sturen.

Uw pensioen is nog niet ingegaan

Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum) ontvangen wij van de gemeente (Basisregistratie Personen) waar u bent ingeschreven. Neemt u hierover contact op met de gemeente. Van uw werkgever ontvangen wij uw salarisgegevens en het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Hierover kunt u dus contact opnemen met uw werkgever. Let op! Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december van het vorige jaar bij ons bekend waren. Als er na deze datum iets is veranderd, dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht.

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december bij ons bekend zijn. Bent u na deze datum getrouwd, een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen? Kijk dan of uw partner wel bekend is in Mijn Rail & OV.

Lees hier meer over het partnerpensioen en het aanmelden van uw partner.

Op uw pensioenoverzicht staan de gegevens die op 31 december bij ons bekend waren. Bent u na deze datum gescheiden, geen geregistreerde partners meer of is uw samenleving gestopt? Dan ziet u dat nog niet op dit pensioenoverzicht. Bij een echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap ontvangen wij een melding van de gemeente. Geef aan ons door als u niet meer samenwoont. U doet dit door het formulier Verklaring einde samenwonen ingevuld en ondertekend naar ons op te sturen.

Op uw pensioenoverzicht staat alleen de werkgever die op 31 december bij ons bekend is. Als u pensioen bij ons heeft opgebouwd via meerdere werkgevers dan vermelden wij niet alle werkgevers. Wel kunt u aan de datum start deelname zien vanaf wanneer u pensioen bij ons opbouwt.


Over de pensioengegevens

68 jaar is de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. U kunt uw pensioen ook eerder of later in laten gaan, bijvoorbeeld op AOW-leeftijd. Het moment waarop u uw pensioen laat ingaan, heeft gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Maak dus eerst een berekening in de pensioenplanner. U vindt de pensioenplanner in Mijn Rail & OV.

Het pensioenoverzicht is een wettelijk verplicht overzicht, waarin alleen bruto bedragen staan. Uw netto pensioen kunt u uitrekenen in de pensioenplanner. U vindt de pensioenplanner in Mijn Rail & OV.

Informatie over de pensioenregeling vindt u hier.

Uw pensioen is ingegaan

Is uw pensioen gedeeltelijk ingegaan? Dan klopt dat. U ontvangt in dat geval namelijk twee pensioenoverzichten. Een voor het pensioen dat is ingegaan en een voor het deel dat nog niet is ingegaan. Zijn de bedragen toch nog onduidelijk voor u? Neemt u dan contact met ons op. Wij kijken het graag voor u na.

Uw pensioen is nog niet ingegaan

Op uw pensioenoverzicht staat bij uw pensioengegevens dat u geen pensioen opbouwt over een deel van uw bruto loon. Uw ouderdomspensioen is namelijk een aanvulling op de AOW-uitkering. Omdat de AOW al in een deel van uw pensioen voorziet, bouwt u niet over uw hele salaris pensioen op. Het gedeelte van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt, wordt ook wel franchise genoemd.

Op uw pensioenoverzicht staat alleen uw per 31 december. In Mijn Rail & OV ziet u uw pensioen op dit moment.

Voor uw toekomstige pensioenopbouw in het pensioenoverzicht gaan we uit van de gegevens en de pensioenregeling zoals deze op 31 december waren.
Voor uw toekomstige pensioenopbouw in Mijn Rail & OV en de pensioenplanner gaan we uit van de pensioenregeling zoals deze nu is. Het pensioen dat u nog opbouwt berekenen wij verder aan de hand van uw salaris in het afgelopen jaar. We gaan er vanuit dat alles in de toekomst blijft zoals het is. Maar er kan veel veranderen: bijvoorbeeld de pensioenregeling, uw salaris (deeltijdpercentage), of u gaat uit dienst. Dit heeft allemaal invloed op de hoogte van uw (toekomstige) pensioen.

Meer informatie over pensioen en arbeidsongeschiktheid vindt u hier.


Over de zekerheid van uw pensioen

Hierover leest u hier meer onder het kopje 'Hoe zeker is uw pensioen?'.

Op uw pensioenoverzicht ziet u staan wat u nu en in de toekomst aan pensioen krijgt.
Daarnaast kan uw pensioen jaarlijks verhoogd of verlaagd worden. Hierover leest u meer op onze pagina indexatie.