None

Wie beslist over de nieuwe pensioenregeling?


We kunnen ons goed voorstellen dat u wilt weten wie over uw nieuwe pensioenregeling beslist.


Werkgevers en vakbonden beslissen over inhoud nieuwe pensioenregeling

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daarom beslissen werkgevers en de vakbonden over de inhoud van uw nieuwe pensioenregeling. Omdat de wet verandert, is het behouden van de huidige pensioenregeling geen optie.

Het pensioenakkoord uit 2020 vormt de basis voor de nieuwe pensioenwet. Deze wet is inmiddels aangenomen.


Overleggen welke pensioenregels het beste bij ons passen

Sociale partners kijken welke pensioenregels het beste passen bij de sector spoor en openbaar vervoer. Hierin wordt een belangrijke rol gespeeld door de zogeheten Pensioentafel. Zij vertegenwoordigt werkgevers en werknemers in sector Rail & OV. Ook andere belanghebbenden die niet meer in de sector werkzaam zijn, zoals gepensioneerden en ex-deelnemers, konden meepraten als zij zich hebben verenigd. Voor deze verenigingen bestaat er namelijk een wettelijk hoorrecht. Er is een vereniging die zich heeft aangemeld en die ook voldoet aan de voorwaarden. Dit betreft de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV). De BGV heeft namens haar leden de belangen van gepensioneerden binnen Rail & OV onder de aandacht gebracht. Ook de vakverenigingen hebben hun leden geïnformeerd en geraadpleegd over de nieuwe conceptpensioenregeling. Dat geldt eveneens voor een aantal werkgevers. Het pensioenfonds zal advies vragen aan het verantwoordingsorgaan van Rail & OV.

Hier leest u alles over de nieuwe conceptpensioenregeling.


Wat doet Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer?

Op het moment dat de inhoud van de pensioenregeling definitief vastligt, kijken we wat we allemaal moeten veranderen in onze pensioenadministratie. Daarvoor passen wij onze pensioensystemen aan. Daarna kunnen we u ook pas vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent. Uw huidige pensioenregeling verhuist mee naar uw nieuwe pensioenregeling.

We houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. In Mijn Rail & OV kunt u aangeven of wij u via e-mail mogen benaderen en u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan bent u altijd van het laatste nieuws op de hoogte.