Wat als ik al eerder een partner heb gehad?

Als u al eerder een partner hebt gehad, kan dit van invloed zijn op uw pensioen.

Maakt het uit als ik al eerder een partner heb gehad?

Ja, want uw ex-partner kan recht hebben op een deel van uw ouderdomspensioen en op een deel van het partnerpensioen. Hier leest u meer Hier leest u daar meer over.

Wat betreft het ouderdomspensioen: hierover maakt u afspraken in het echtscheidingsconvenant. Hierdoor kan het ouderdomspensioen lager zijn.

Wat betreft het partnerpensioen: vaak heeft de ex-partner dan recht op een deel daarvan we noemen dit bijzonder partnerpensioen. Hierdoor wordt het partnerpensioen voor uw huidige (of toekomstige) partner lager.

Meer inzicht? U kunt de hoogte van het (bijzonder) partnerpensioen bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer zien in Mijn Rail & OV.  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u en uw partner samen hebben opgebouwd.