Pensioen delen met uw ex-partner


De wet gaat er bij gehuwden en geregistreerd partners vanuit dat u samen pensioen opbouwt. Uw partner heeft dus ook recht op de helft van het tijdens uw relatie opgebouwde ouderdomspensioen. Dit geldt niet voor samenwonenden. Wat het partnerpensioen betreft: als deelnemer van Rail & OV bouwt u voor uw partner in alle gevallen partnerpensioen op. Uw ex-partner heeft recht op het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot datum echtscheiding. Wanneer u overlijdt heeft uw ex-partner hier recht op. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen.

Wat gebeurt er als uw ex-partner overlijdt tijdens het opbouwen van uw pensioen?
Dan komt het bijzonder partnerpensioen te vervallen. Maar het verevend ouderdomspensioen krijgt u weer terug.