Dit is geregeld voor uw partner en kind(eren)


Natuurlijk wilt u het beste voor uw partner en kinderen. Ook financieel. En zéker als u iets zou overkomen. Daarvoor voorziet Rail & OV in een partnerpensioen en in een wezenpensioen. Bovendien kan uw partner na uw overlijden mogelijk recht hebben op een uitkering van de overheid (de Anw).


Recht op het partnerpensioen

Uw partner krijgt na uw overlijden een partnerpensioen van ons. Ook als uw pensioen nog niet is ingegaan of u de AOW-leeftijd nog niet had bereikt. Partnerpensioen betalen wij levenslang uit. De hoogte van het partnerpensioen vindt u op uw pensioenoverzicht en op Mijn Rail & OV. Uw partner heeft recht op partnerpensioen als deze bij ons is aangemeld. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner bij ons bekend. Woont u samen met uw partner, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u uw partner bij ons aanmelden.


Recht op een Anw-uitkering van de overheid

Het partnerpensioen is gebaseerd op uw ouderdomspensioen. En dat is weer een aanvulling op de AOW.  Zolang uw partner nog geen AOW ontvangt, mist deze dus een stuk inkomen. Mogelijk kan uw partner daarom een Anw-uitkering (Algemene Nabestaandenwet) van de overheid krijgen. Voorwaarden zijn wel dat uw partner jonger is dan de AOW-leeftijd en op de datum van uw overlijden verzekerd is voor de Anw. Verder geldt minstens één van de volgende voorwaarden:

  • Uw partner heeft een kind onder de 18 jaar;
  • Uw partner is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

Meer informatie over de Anw

De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden. Ook uw ex-partner kan mogelijk recht hebben op een uitkering. Meer weten over de Anw – bijvoorbeeld over de hoogte van de uitkering? Ga daarvoor naar de Sociale Verzekeringsbank, de uitvoerder van de Anw.


Uw partner krijgt geen Anw-uitkering van de overheid

Mogelijk kan uw partner dan Anw-hiaatcompensatie krijgen van Rail & OV. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U neemt deel in regeling Rail & OV ;
  • U bouwt pensioen bij ons op of bent aansluitend op uw ontslag met pensioen gegaan;
  • Uw partner ontvangt nog geen AOW én;
  • Uw partner heeft recht op partnerpensioen én;
  • Uw partner krijgt geen of niet de volledige Anw-uitkering.

De Anw-hiaatcompensatie is maximaal € 11.538,51 bruto per jaar (2024). Uw partner vraagt de compensatie bij ons aan door de afwijzing van de Sociale Verzekeringsbank naar ons op sturen of te mailen.


Pensioen voor uw kind(eren)

Na uw overlijden hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen. Wij betalen dit tot de laatste dag van de maand waarin zij 21 jaar worden. Het wezenpensioen wordt niet verdeeld onder het aantal kinderen. Ieder kind krijgt dus hetzelfde wezenpensioen. De hoogte daarvan bedraagt 20% van het partnerpensioen en vindt u op uw pensioenoverzicht en op Mijn Rail & OV.


U werkt niet meer in de bedrijfstak Rail & OV

Ook dán ontvangen uw partner en kinderen een pensioen. De hoogte van dit pensioen hangt af van de periode dat u pensioen opbouwde bij Rail & OV.