Moet ik mijn partner en kinderen aanmelden?

Ja, als u wilt dat uw partner een partnerpensioen krijgt als u er niet meer bent, dan willen wij wel weten wie uw partner is. Check daarom hieronder of en hoe u uw partner en kinderen moet aanmelden.

Trouwt u in Nederland? Dan is aanmelden niet nodig.

Uw gemeente (basisregistratie personen) geeft aan Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer door dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Wij regelen dan direct een partnerpensioen voor uw partner. U hoeft dus zelf niets te doen.

Trouwt u in het buitenland? Geef dan uw partner aan ons door.

Wij ontvangen graag bericht over uw huwelijk. U meldt uw partner bij ons aan door een door de gemeente gewaarmerkte verklaring van het huwelijk naar ons op te sturen of te mailen. Gewaarmerkt betekent dat op het document een stempel en handtekening van de gemeente staat. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van uw trouwakte zijn. Zodra wij uw partner hebben geregistreerd, is het partnerpensioen verzekerd. U ontvangt hiervan een bevestiging en u ziet dit in Mijn Rail & OV

Woont u samen? Meld zelf uw partner aan. 

Als u gaat samenwonen, dan moet u zelf uw partner aanmelden voor uw pensioen ingaat. Anders komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen.  Dit is ook het geval als u gaat samenwonen in het buitenland.
Stuur of mail hiervoor het formulier aanvraag erkenning van het partnerschap ingevuld en ondertekend naar ons op. En vergeet niet een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee te sturen. Na erkenning is voor uw partner direct het partnerpensioen geregeld. U ontvangt hiervan een bevestiging en ziet dit in Mijn Rail & OV.

Let op: uw werkgever geeft deze informatie niet aan ons door. 

Waar moet het samenlevingsverband aan voldoen?

Het samenlevingsverband moet aan de volgende vijf voorwaarden voldoen:

  1. U en uw partner zijn ongehuwd.
  2. U en uw partner zijn geen familie in de rechte lijn, dus geen ouder en kind.
  3. U voert samen een gemeenschappelijke huishouding en wilt dit ook blijven doen. Dit blijkt uit een notariële samenlevingsovereenkomst die u allebei hebt ondertekend.
  4. U staat beiden ingeschreven op hetzelfde adres in de registers van de burgerlijke stand.
  5. U bent nog niet volledig met ouderdomspensioen.

Het aanmelden van uw kinderen hoeft niet.

Als er iets met u gebeurt, zorgen wij ervoor dat uw kinderen het wezenpensioen ontvangen waar ze recht op hebben.
Zorgt u ook voor kind(eren) uit een ander huwelijk of pleegkinderen? Dan is vaak officieel vastgelegd dat u verantwoordelijk bent voor de zorg van deze kinderen. In deze gevallen komen zij ook in aanmerking voor het wezenpensioen.  

Hoe hoog is het partner- en wezenpensioen?

U vindt de hoogte van het partner- en wezenpensioen in Mijn Rail & OV.