Afspraken vastleggen over pensioen


Het hoeft niet. Maar we raden het u wel aan. Of in elk geval: denk er over na. Als u en uw partner iets anders in het pensioen willen regelen dan wat standaard is, zijn de samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden daarvoor de aangewezen plaats.


De afspraken regelen in uw huwelijkse voorwaarden

Tijdens het huwelijk deelt u lief en leed met elkaar, in voor- en tegenspoed. Het is dan ook goed om  afspraken te maken in tijden van tegenspoed. Afspraken maakt u namelijk makkelijker wanneer de relatie goed is. 

In de wet staat wat u wel en niet deelt bij een scheiding. Dat geldt ook voor de verdeling van het pensioen bij echtscheiding. Wilt u zelf afspreken hoe de verdeling is als u gaat scheiden? In uw huwelijkse voorwaarden legt u vast wat u wel en niet met elkaar deelt ook wat betreft het pensioen. Dit voorkomt vaak bij een scheiding veel discussie of ruzie. 


De afspraken regelen in uw samenlevingsovereenkomst

Wilt u iets anders afspreken? Bijvoorbeeld dat u beiden het ouderdoms- en partnerpensioen verdeelt? Of dat u beiden helemaal geen pensioen verdeelt? Dan kunt u dit opnemen in uw samenlevingsovereenkomst. Dit soort afspraken maakt u makkelijker wanneer de relatie goed is. En voorkomt ruzie bij als u uit elkaar gaat.

Komt er een einde aan uw samenlevingsovereenkomst? In de wet staat dat uw partner recht heeft op het partnerpensioen. Dit gaat om het pensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop de samenleving stopt. Bespreek met elkaar of u  deze verdeling prettig vindt. Is dit het geval? Dan hoeft u niets te regelen.

Let op: meld wel uw partner aan wanneer u samenwoont. Hoe u dit kunt doen leest u hier.