Moet ik afspraken maken over mijn pensioen?

Als u uit elkaar gaat, wordt ook uw pensioen verdeeld. Er is een standaard verdeling maar u kunt daar afwijkende afspraken over maken. Lees hier of en wat u moet doen.


Woont u samen?

Dan heeft dat alleen gevolgen voor het partnerpensioen.

- U hoeft het ouderdomspensioen niet te verdelen met uw partner. Wilt u dit toch? Maak daar dan zelf afspraken over met uw partner bij de notaris.

- Net als bij gehuwden komt het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de officiële einddatum van uw samenwonen in zijn geheel toe aan uw ex-partner. Ook hier geldt bovendien dat u hierover andere afspraken kunt maken. Het afstand doen van het partnerpensioen kunt u regelen door deze afstandsverklaring samen in te vullen en te tekenen. U kunt het ons opsturen of mailen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner?

Dan heeft de scheiding zowel voor uw ouderdomspensioen gevolgen als voor het partnerpensioen (de uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden).

- Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen ook voor een afwijkende verdeling kiezen. Of uw partner kan afstand doen van haar of zijn deel van het ouderdomspensioen. Tenslotte kunt u samen ook kiezen voor conversie.

- Het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de officiële einddatum van uw relatie komt in zijn geheel toe aan uw ex-partner. Wilt u niet dat uw ex-partner een pensioenuitkering ontvangt na uw overlijden? Praat daar dan samen over. U moet het afstand doen van het partnerpensioen uitdrukkelijk op laten nemen in het echtscheidingsconvenant.