Uw partner of kind(eren) aanmelden


Wij willen graag weten wie uw partner is. Zo zorgen wij ervoor dat uw partner partnerpensioen van ons ontvangt wanneer u er niet meer bent. Kijk hieronder of het nodig is om uw partner aanmelden. We leggen ook uit hoe het is geregeld voor uw kind(eren).


U trouwt in Nederland: aanmelden is niet nodig

Uw gemeente (Basisregistratie Personen) geeft aan Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer door dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Wij regelen dan direct een partnerpensioen voor uw partner. U hoeft dus zelf niets te doen.


U trouwt in het buitenland: geef uw partner aan ons door

Wij ontvangen graag het nieuws over uw huwelijk. U meldt uw partner bij ons aan door een gewaarmerkte verklaring van het huwelijk naar ons op te sturen of te mailen. Gewaarmerkt betekent dat op het document een stempel en handtekening van de gemeente staat. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van uw trouwakte zijn. Zodra wij uw partner hebben geregistreerd, is het partnerpensioen verzekerd. U ontvangt hiervan een bevestiging en u ziet dit in Mijn Rail & OV


U woont samen: meld zelf uw partner aan

Als u gaat samenwonen, dan is het nodig dat u zelf uw partner aanmeld voordat uw pensioen ingaat. Anders heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Dit is ook het geval als u samenwoont in het buitenland. Stuur of mail hiervoor het formulier aanvraag erkenning van het partnerschap ingevuld en ondertekend naar ons op. En vergeet niet een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee te sturen. Na erkenning is voor uw partner direct het partnerpensioen geregeld. U ontvangt hiervan een bevestiging en ziet dit in Mijn Rail & OV.

Let op: uw werkgever geeft deze informatie niet aan ons door. 

Voorwaarden bij een samenlevingsverband:

De volgende vijf voorwaarden zijn verplicht:

 1. U en uw partner zijn ongehuwd.
 2. U en uw partner zijn geen familie in de rechte lijn, dus geen ouder en kind.
 3. U voert samen een gemeenschappelijke huishouding en wilt dit ook blijven doen. Dit staat ook in een notariële samenlevingsovereenkomst die u allebei heeft ondertekend.
 4. U staat beiden ingeschreven op hetzelfde adres in de registers van de burgerlijke stand.
 5. U bent nog niet volledig met ouderdomspensioen.

Belangrijk om te weten!
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer erkent uw partner alleen met een samenlevingsovereenkomst met de juiste voorwaarden. Andere notariële regelingen accepteren wij niet. Zoals een maatschapscontract, kascontract, aanwijzing als pensioenbegunstigde, koopakte van een woning, testament, hypothecaire akte of verblijvingsbeding.

Voorwaarden samenlevingsovereenkomst:

Uw samenlevingsovereenkomst bevat de volgende voorwaarden;

 • Het contract is opgesteld door een notaris met daarop zijn originele handtekening,
 • De achternamen, voornamen en geboortedata van u en uw partner,
 • De burgerlijke staat van u en uw partner,
 • De ingangsdatum van het partnerschap,
 • De datum waarop de samenlevingsovereenkomst is opgemaakt,
 • De handtekeningen van u en uw partner.


U hoeft uw kinderen niet aan te melden

Als er iets met u gebeurt, zorgen wij ervoor dat uw kinderen het wezenpensioen ontvangen waar ze recht op hebben.
Zorgt u ook voor kind(eren) uit een ander huwelijk of pleegkinderen? Dan is vaak officieel vastgelegd dat u verantwoordelijk bent voor de zorg van deze kinderen. In deze gevallen hebben zij ook mogelijk recht op het wezenpensioen.  


Hoogte van het partner- en wezenpensioen

U vindt de hoogte van het partner- en wezenpensioen in Mijn Rail & OV.